Bureau Gelijke Behandeling Flevoland gaat samenwerken in landelijk meldpunt Discriminatie.nl

Discriminatie.nl is vanaf 1 januari 2024 het meldpunt voor discriminatie van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland en de andere antidiscriminatievoorzieningen in Nederland.

Het gezamenlijke landelijke meldpunt moet ervoor zorgen dat het melden van discriminatie makkelijker en toegankelijker wordt, zodat inwoners die discriminatie ervaren de juiste ondersteuning krijgen. De gespecialiseerde klachtbehandelaars van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland blijven dichtbij huis ondersteuning bieden aan melders bij Discriminatie.nl.

Landelijke samenwerking

Bureau Gelijke Behandeling Flevoland is sinds jaar en dag de antidiscriminatievoorziening waar inwoners terechtkunnen met hun discriminatiemeldingen. De landelijke samenwerking heeft tot doel om beter zichtbaar te zijn en de meldingsbereidheid van discriminatie te verhogen, zowel bij mensen die getroffen worden door discriminatie als bij mensen die hiervan getuige zijn. Helaas blijkt nu slechts 3 procent van de mensen die discriminatie ervaren dit te melden bij een antidiscriminatievoorziening of de politie. Door de intensievere samenwerking wordt ook de dienstverlening verbeterd.

Ondersteuning door Discriminatie.nl

Bij Discriminatie.nl kan iedereen terecht voor professionele ondersteuning bij discriminatie. De gespecialiseerde klachtbehandelaars werken lokaal en bieden een luisterend oor en persoonlijke ondersteuning aan. Zij hebben kennis over wetgeving, adviseren over mogelijke vervolgstappen, bemiddelen met bijvoorbeeld een werkgever en begeleiden bij procedures.

Ondersteuning door Discriminatie.nl is kosteloos en melders worden bijgestaan in hun eigen woonplaats of regio.

Preventie

Naast het meldpunt zal Bureau Gelijke Behandeling Flevoland de preventieve en educatieve werkzaamheden doorzetten. Hiervoor zal de voorziening de naam Bureau Gelijke Behandeling Flevoland behouden.

Geschreven door