Locoburgemeester Bosch sluit woning in Stad na explosie

Locoburgemeester Roelie Bosch heeft besloten om een woning ( dus niet het gehele portiek ) aan het Bolacaciahof in Stad voor twee weken te sluiten.

Bij de woning vond in de avond van woensdag 27 december een explosie plaats. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Wel is de schade aanzienlijk aan het complex waarin de woning zich bevindt. De maatregel is ingesteld vanwege bedreiging van de openbare orde.

“Het is verschrikkelijk dat mensen in onze stad op deze manier worden geïntimideerd. Als gemeente weigeren wij dat te accepteren. Onze eerste aandacht gaat uit naar de veiligheid van de omwonenden en de rest van de buurt. Daarom zijn wij genoodzaakt om deze maatregel te nemen. Elke explosie is er een te veel”, zegt locoburgemeester Roelie Bosch.

Woensdagavond bezocht zij de omwonenden, die in de buurt werden opgevangen.  

De sluiting is per 28 december ingegaan voor een periode van veertien dagen. Dat betekent dat niemand het pand mag betreden. Gedurende deze periode wordt beoordeeld of de sluiting langer moet duren. Omwonenden worden per brief geïnformeerd over de genomen maatregelen. Ook wordt slachtofferhulp aangeboden. De locoburgemeester neemt vanuit haar verantwoordelijkheid voor de handhaving van de openbare orde de maatregelen die nodig zijn om de openbare orde te herstellen. Zij doet dit in afstemming met het Openbaar Ministerie en de politie.

Foto AS Media

Foto Robert Mienstra

Geschreven door