Raad overvallen door afbouwplannen voor kasteel

De gemeenteraad is donderdagavond verrast door twee nieuwe initiatieven om het kasteel alsnog volgens het oorspronkelijke plan af te bouwen. Vorige maand is een eerder plan voor de voltooiing afgeketst.

Nu zijn twee gegadigden bekend die plannen voor de locatie hebben. Maar wethouder Julius Lindenbergh sluit niet uit dat projectontwikkelaar PBD alsnog interesse toont. Die combinatie wilde het kasteel rendabel maken door de bouw van 850 woningen.

Volgens de wethouder hebben zich eerder gegadigden gemeld, maar hadden zij geen sluitende businesscase.

Verschillende partijen zijn geïnteresseerd in de nieuwe voorstellen die voor de gemeente geen financiële gevolgen hebben. Het gaat om een centrum voor een internationaal netwerk op het gebied van klimaat. Net als in het oude plan kan er straks getrouwd worden en is het kasteel geschikt voor logies.

Een tweede invulling betreft een toeristische trekpleister met een hotel, wellness en een concertzaal. Voor beide voorstellen hoeft het bestemmingsplan niet veranderd te worden. De twee gegadigden zeggen over voldoende geld te beschikken voor afbouw van het kasteel en de exploitatie.

CDA-Raadslid Kees Sanderse toonde zich tijdens de Politieke Markt bijna geïrriteerd omdat beide particuliere plannen nu naar voren komen terwijl het complex al twintig jaar op een exploitant wacht. “Waar was u al die jaren”, vroeg hij beide insprekers.

Op de agenda stond een meningspeiling over de toekomst van de kasteellocatie. Daarbij staat centraal of de raad daar woningen wil bouwen of niet. De fracties toonden zich sterk verdeeld. Er bestaat twijfel of woningbouw er mogelijk is vanwege problemen met levering van elektriciteit. Andere fracties hechten aan het handhaven van de natuur of juist aan sociale woningbouw.   

Geschreven door