Achterstand bij huisvesting statushouders niet weggewerkt

Almere heeft afgelopen jaar ruim veertig statushouders te weinig onderdak geboden. 466 Asielzoekers met een verblijfsvergunning kregen wel huisvesting.

Daarmee heeft de stad niet voldaan aan de opgave van staatssecretaris Eric van den Burg. Komend halfjaar moet Almere een woning geregeld hebben voor 276 statushouders – dat is inclusief de achterstand van vorig jaar.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers.

De achterstand van Almere op de huisvestingsdoelstelling van afgelopen jaar lijkt mee te vallen, maar de doelstelling is dit najaar fors verlaagd. Zonder die aanpassing zou de achterstand groter zijn geweest. Reden voor de verlaagde doelstelling is dat de immigratiedienst IND een achterstand heeft met het beoordelen van dossiers, meldt het AD.

Minder vaak wordt een aanvraag goedgekeurd en daarom zijn er minder gezinsherenigingen. (archieffoto)

Geschreven door