Sterkste bevolkingsgroei in Flevoland en universiteitssteden

In 2023 groeide de bevolking in Flevoland en in de meeste universiteitssteden het sterkst. Tegelijkertijd daalde het aantal inwoners in 86 van de 342 gemeenten, vooral in de provincie Groningen en in Zuid-Limburg. Dat blijkt uit cijfers van het CBS over de bevolkingsontwikkeling tot 1 december 2023.

In alle Nederlandse provincies viel de bevolkingsgroei lager uit dan in 2022. Net als in eerdere jaren groeide de bevolking in Flevoland het sterkst, met 13 per duizend inwoners. In 2022 waren dat er nog 22 per duizend. In Flevoland groeide de bevolking omdat er meer mensen vanuit andere provincies naar Flevoland verhuisden dan andersom, maar ook door natuurlijke aanwas (meer geboorten dan sterfgevallen). Daarnaast was er sprake van een positief migratiesaldo, wat betekent dat er meer mensen vanuit het buitenland naar Flevoland toe kwamen dan er vanuit Flevoland emigreerden. Almere had een bevolkingsgroei van 16 per duizendinwoners

Het totale onderzoek inzien? klik hier

Geschreven door