Aanleg brug over de Poortdreef – Ernstige overlast op bepaalde momenten

De gemeente bouwt een busbaan langs de Flevolijn. Deze busbaan verbindt straks station Almere Poort en de Hollandse Brug. Het verkeer kan dan extra goed doorstromen, de bussen rijden namelijk net als de treinen op een verhoging.

Op de brug komt ook een fietspad. De brug zorgt dus voor een betere, veiligere en snelle verbinding.

Wanneer

Van februari tot oktober 2024 bouwen ze de brug over de Poortdreef. In deze periode worden bijvoorbeeld grote funderingspalen neergezet en worden de liggers voor de brug neergelegd. Deze bouw zal voor overlast zorgen op de Poortdreef. Vanaf 21 februari sluiten ze de Poortdreef ter hoogte van het spoor voor een deel af. De afsluiting is nodig om de brug over de Poortdreef te bouwen. Vooral in de spits kan dit voor overlast zorgen. 

Bereikbaarheid en gevolgen voor verkeer

Op de Poortdreef van en naar de A6 is maar 1 rijbaan beschikbaar, normaal zijn dit er 2. De rijbaan naar Haven is afgesloten, omrijden kan via de Olympialaan. Als je Almere Poort in moet dan zijn 2 rijbanen open, dit zijn er normaal 3. Deze afsluitingen kunnen zorgen voor grote drukte op de weg. Volg de omleidingsroute op de kaart om files zo veel mogelijk te voorkomen. Ze verwachten dat de afsluiting tot half oktober duurt. 

Op het kaartje zie je de omleidingsroute. De brug bouwen we op de Poortdreef bij  het spoor, bij de stippellijn. Op de kaart zie je ook omleidingsroutes, volg deze om files zo veel mogelijk te voorkomen. Bewoners van Homeruskwartier en Columbuskwartier kunnen het beste omrijden via de Godendreef. Bewoners van Europakwartier via de Elementendreef. Men verwachten dat bewoners van Duin wel over de Poortdreef kunnen. 

Geschreven door