Raad en bewoners ontevreden met voorstel verslaafdenopvang

De gemeenteraad worstelt enorm met het voorstel om een verslaafdenopvang in Oosterwold te vestigen. Er heerst onbegrip over het tempo waarmee het plan voor Beschermd Wonen-Plus wordt gepresenteerd.

In Oosterwold is de opvang voor 36 verslaafden volkomen verkeerd gevallen. Dat bleek donderdagavond uit de meeste reacties op het plan. Leger des Heils en Kwintus willen een aantal verslaafden uit het centrum van Stad verhuizen naar een locatie die prikkelarm is.

De toekomstige bewoners van het project hebben een zware problematiek die in Oosterwold veel schrik aan jaagt. Insprekers uit de wijk lieten blijken tot het uiterste te willen gaan om het plan tegen te houden. Ze zullen tot en met de Hoge Raad procederen.

“Wanneer het huidige voorstel wordt doorgezet, terwijl veel onzeker is, zullen bewoners alle gaten die in dit plan zitten, benutten om het proces volledig te frustreren en te voorkomen dat bewoners eindigen met een langdurige problematiek”, waarschuwde een groep insprekers.

Veel raadsleden hebben problemen met de samenstelling van het voorstel. De criteria voor de gewenste locatie moeten nog worden vastgesteld, terwijl het college al een locatie heeft voorgesteld. Met een motie wil de raad die onderdelen van het voorstel uiteenrafelen. (archieffoto)

Geschreven door