Almere blijft inwoners met kleinere beurs helpen tegen (energie) armoede | Video

Gemeente Almere wil inwoners blijven ondersteunen met maatregelen om armoede en energie-armoede tegen te gaan. De laatste jaren heeft de gemeente samen met diverse partners gewerkt aan het Aanvalsplan Energie en Armoede. Vooral in de energiecrisis heeft dit veel inwoners geholpen, maar nog steeds is er (energie)armoede. Daarom wil de gemeente samen met de partners goedlopende regelingen voortzetten en de minder succesvolle onderdelen stoppen. Het college informeert de raad hierover en gaat met hen in gesprek over hoe ze de nwoners ook in de toekomst zo goed mogelijk kunnen blijven helpen.

Sinds de zomer van 2023 zijn er bijeenkomsten met onze partners georganiseerd om de acties en resultaten tot nu toe van het aanvalsplan te bespreken en vooruit te kijken. Dat gaf een goed beeld van wat wel werkt en wat niet.

We willen een aanpak die onze inwoners echt helpt. Daarvoor hebben we al onze partners in de stad nodig. Zij zien wat werkt, nodig is en helpt. Zij helpen ons de regelingen zo goed mogelijk aan te passen aan de behoeften die er zijn. De bestrijding van armoede en energie-armoede kun je niet alleen,” zegt wethouder Armoede en Schulden, Froukje de Jonge.

Wethouder Alexander Sprong, Milieu en Klimaat en Energie, vult aan: “Er is het afgelopen jaar veel geleerd. We mochten bij meer dan 5.000 Almeerse huishoudens over de vloer komen om ze te helpen met energiebesparen. Onze partners bevestigen dat deze praktische aanpak werkt. Het is een van de voorbeelden die we het komende jaar voortzetten om te zorgen dat ook op de lange termijn onze inwoners in staat zijn om hun energieverbruik omlaag te brengen en hun (energie)rekening betaalbaar te houden.”

Wat zetten ze voort?

Activiteiten bestaanszekerheid:

 • Uitbreiden team Vroegsignalering tot eind 2024 door toegenomen signalen over betalingsachterstanden.
 • Aanbieden mondzorg in de gemeentepolis.
 • Voortzetten extra ondersteuning voor maatschappelijke partners, zoals de Voedselbank, het Fonds Bijzondere Noden Almere en het Jeugdfonds.
 • Verbeteren toegankelijkheid van gemeentelijke inkomensregelingen.
 • Voortzetten Volwassenenfonds in Almere voor nog eens 4 jaar. 

Activiteiten energie-armoede:

 • Opschalen project Energiehulp aan huis. In 2024 volgen nog eens 2.500 huishoudens.
 • Opschalen pilot voor kleine ondernemers om energie te besparen. In totaal is er ruimte om 450 kleine ondernemers te helpen.
 • Aanbieden cadeaukaarten voor energiezuinig witgoed (€ 440 korting) aan de nieuwe groep die de energietoeslag heeft ontvangen (inwoners met 120-125% van het sociaal minimum).
 • Inwoners ondersteunen bij het kleinschalig verduurzamen van hun woning met hulp van de FIXbrigade en indien nodig verwijzing naar wijkteams of andere partners.
 • Starten pilot isolatie in Almere Haven: 20 huishoudens met energietoeslag en een woning met een energielabel C of lager volledige ondersteuning bieden bij het isoleren.
 • Ondersteunen inwoners bij het saneren van asbestdaken, het isoleren van daken en waar mogelijk installeren van zonnepanelen.

Uit de serie Almere achter de schermen plaatsen we de aflevering over de FIX brigade. Er zijn veel meer interesante afleveringen speciaal voor de mensen met een kleine beurs.
https://omroepalmere.nl/onderwerp/video/achterdeschermen/
De afleveringen zijn in de volgende talen ondertiteld;
Nederlands, Turks, Arabisch, Farsi, Engels, Oekraiens, Pools

Geschreven door