Besparing op kosten en CO2 door burgerinitiatief | Video

In het gebied Almere Noorderplassen-West staan veel nieuwe woningen die uitstekend geïsoleerd zijn. En zoals gebruikelijk alle  aangesloten op de bestaande stadsverwarming die energie levert op hoge temperatuur uit een mix van bronnen die lang niet alle duurzaam zijn. We hebben onderzocht of deze huizen efficiënt en comfortabel te verwarmen zijn tegen lagere kosten dan het bestaande warmtenet. Uit ervaringen in andere gemeenten is immers gebleken dat afhankelijkheid van 1energieleverancier geen enkele zekerheid biedt over scherpe energietarieven nu en op de lange termijn. Zeker voor inwoners met een smalle beurs.

Individuele warmtepompen en gezamenlijke inkoop

Een actieve groep bewoners met kennis op het gebied van techniek, financiën en organisatie heeft de afgelopen maanden intensief samengewerkt. Met positief resultaat. Een individuele warmtepomp bleek onder de huidige subsidieregeling de interessantste optie. Vooral ook omdat gezamenlijke inkoop en installatie veel kosten bespaarde. Inmiddels zijn vijf installaties gerealiseerd die geheel naar verwachting werken. De eerste bewoners hebben daarom al de standaard warmteaansluiting van Vattenfall laten beëindigen. Conclusie: we hebben een methode gevonden die voldoet aan leveringszekerheid en belangrijke besparingen oplevert.

Hulp van programmamanager LSAbewoners 

Dit project is een succes geworden door de ondersteuning van een ervaren programmamanager vanuit LSAbewoners samen met de Almeerse stichting Stadswijkverwarming. Beiden zijn organisaties die zich inzetten om buurt- of wijkinitiatieven te ondersteunen waaronder de energietransitie.

Website organisatie klik hier

Geschreven door