Dodenherdenking voor en door kinderen in het Bos der Onverzettelijken

Dit jaar vond de Dodenherdenking voor en door kinderen in het Bos der Onverzettelijken plaats om 16.00 uur ’s middags, in tegenstelling tot eerdere jaren. Door het eerdere tijdstip waren de kinderen energieker en hadden ze meer aandacht voor de ceremonie. En dat is belangrijk zegt burgemeester van der Loo: “Kinderen kunnen veel leren, dus het is belangrijk om dit soort lessen over belangrijke thema’s op jonge leeftijd aan te leren.”

Op het herdenkingsveld is alles in gereedheid gebracht voor de ceremonie. Rond de Anne Frankboom staan kransstandaarden, er staan banken en microfoons klaar voor de sprekers en het popkoor Squad en City Voices is bezig met de generale repetitie. Dit koor, bestaande uit kinderen tussen de zeven en veertien jaar, is elk jaar aanwezig op de herdenking om de ceremonie te begeleiden met muziek.

Mondjesmaat beginnen er kinderen met ouders of grootouders het veld op te komen. Om 16.00 uur werd de ceremonie afgetrapt met het nummer “Sing a Song for the Peace”, gezongen door het koor.

Na het openingsnummer kwamen er verschillende sprekers aan het woord. Wat opviel was dat alle sprekers ongeveer dezelfde kernboodschap naar voren brachten in hun toespraken; Pesten is niet fijn. Het is niet goed om mensen buiten te sluiten, op welke grond dan ook. Dit kwam ook terug in de toespraak van burgemeester Hein van der Loo: “Stel je eens voor dat je zo’n kind was en een gele ster moest dragen. Niet om te zeggen dat je Pietje was, of Marietje, maar omdat je een Joods kind was. Je werd aangewezen omdat je was wie je was en je er niet bij hoorde.”

De Tweede Wereldoorlog lijkt een zeer geschikte achtergrond voor lessen over uitsluiting en pesten. Dat is het belangrijkste wat Van der Loo mee wilde geven aan de kinderen die aanwezig waren op de ceremonie. Voor veel kinderen voelt de oorlog als lang geleden, maar de lessen die uit de oorlog geleerd kunnen worden zijn ook vandaag de dag nog zeer relevant.

Na de sprekers werd de herdenking afgesloten met een laatste nummer van het koor, gevolgd door de welbekende taptoe en de twee minuten stilte. De stilte die over het veld viel was indrukwekkend. Na de twee minuten stilte werd het Wilhelmus gestart, waarna de bloemleggingen van start gingen. Er werden kransen gelegd namens het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad van Almere, de gedeputeerde staten van de Provincie Flevoland en de verschillende stichtingen en comités herdenken en vieren in Almere. Ook werden er nog kransen gelegd namens de Scouting Hannie Schaftgroep, het popkoor, Stichting de Schoor/Jeugdland-Stad, Stichting Bos der Onverzettelijken en Basisschool het Drieluik. Als laatste mochten alle kinderen een roos pakken uit van tevoren neergezette emmers om die in vazen tussen de kransen rond de boom te steken. Zo werden de kinderen aangemoedigd zelf ook een bijdrage te leveren aan de herdenking onder de Anne Frankboom.

Foto’s Erilk Frings / onder deze video clip

Geschreven door