Plan ‘containerdorp’ valt goed bij gemeenteraad

Het plan voor een permanent containerdorp voor dak- en thuislozen wordt in de gemeenteraad als een serieuze optie gezien. Er is in Almere een groeiende behoefte aan die maatschappelijke opvang vooral voor jongeren.

Volgens het Leger des Heils is er volstrekt onvoldoende capaciteit om in de behoefte te voorzien. “De nood is hoog”, zei inspreker Luc Tanja, regiomanager van het Leger des Heils. Alleen al de afgelopen twee weken kwamen daar 38 aanmeldingen binnen, terwijl er slechts vier gehonoreerd konden worden. In korte tijd is in Almere het aantal daklozen verdubbeld.

Het was verschillende raadsleden niet duidelijk wat het voorstel van Hassan Buyatui (Denk) precies behelst. Buyatui heeft een verzameling volwaardige woningen voor ogen waar mensen fatsoenlijk kunnen wonen in een mooie omgeving. De woningen moeten standaard over alle voorzieningen beschikken. Het ‘dorp’ biedt daklozen tijdelijk onderdak, ter overbrugging naar een eigen dak boven het hoofd.

Belangrijk in het voorstel is dat een containerdorp snel gerealiseerd kan worden. Overigens zijn weinig raadsleden blij met de naam van het project.

Discussie ontstond of de voorziening voornamelijk voor jongeren bedoeld is. Daarbij bestaat het beeld dat er in de stad een grote variëteit aan opvanglocaties gaat ontstaan. Het voorstel van Denk houdt onder meer in dat het college de haalbaarheid en effectiviteit van het idee onderzoekt. (archieffoto tijdelijke woningen Wisselweg)

Geschreven door