Provincie hield in 2019 bijna 13 miljoen over


De provincie Flevoland hield in 2019 bijna 13 miljoen euro over. Dat blijkt uit de jaarstukken waarin Gedeputeerde Staten verantwoording afleggen over wat er in het afgelopen jaar is bereikt en uitgegeven.


Het positieve resultaat wordt onder meer veroorzaakt doordat Flevoland meer geld kreeg van het Rijk. Bovendien werd er minder geld uitgegeven aan aantal projecten, omdat die trager verliepen dan voorzien.

Gedeputeerde Staten willen het grootste deel van de meevaller in de reservepot stoppen. Ook wordt er rekening mee gehouden dat het geld ingezet moet worden voor de gevolgen van de stikstofcrisis en de coronacrisis.

Bron Omroep Flevoland

Geschreven door