Gemeenteraad keurt omstreden afvalplan af.

De gemeenteraad van Almere wil het afvalplan voor de stad voorlopig niet bespreken. De raad heeft het stuk teruggestuurd naar wethouder Jan Hoek.

Dat bevestigt de voorzitter van het Presidium van de gemeenteraad Willem Boutkan. In het Presidium vertegenwoordigen vijf fracties de hele raad en wordt onder andere de agenda van de raadsvergaderingen bepaald. Boutkan is naast voorzitter van het Presidium ook raadslid voor de PVV. Het college presenteerde half april een voorstel om de afvalinzameling in de stad te veranderen. Zo zou er voortaan moeten worden betaald voor het ophalen van grofvuil, zijn de afvalstations minder vaak open en betalen meerpersoonshuishoudens straks meer dan eenpersoonshuishoudens. Het plan oogstte direct een storm van kritiek bij Almeerders en raadsleden.

Volgens Boutkan is het voorstel teruggestuurd omdat het niet volledig is. Zo lopen er nog proefprojecten voor afvalinzameling en zijn de resultaten hiervan nog niet klaar. Ook mist het Presidium een analyse van de kosten/baten van hergebruik of circulair inzamelen, plus een second opinion hierover. Ook had de raad in een motie gevraagd om verschillende opties voor de afvalstoffenheffing. Die ontbreekt ook in het voorstel, aldus Boutkan.

Hoeveel tijd het college nodig heeft om het voorstel aan te passen is niet duidelijk. Een woordvoerder laat desgevraagd het volgende weten: “Het Presidium heeft gevraagd om aanvullende informatie. Dit zal worden toegevoegd aan het voorstel.”

Geschreven door