De nieuwe woonvisie | Column Johan de Leeuw

Meer dan een jaar was er nodig om een document op te leveren met? Tja, van alles maar geen visie waarin je kan lezen wat onze gemeente als veroorzaker van de woningramp ziet en vooral hoe men die de komende jaren gaat oplossen.

Dat betekent dat de veroorzakende factoren blijven bestaan en dat men wat gaat bouwen. Max 24.000 woningen tot 2030. Nu ja dat is meer dan 100 maar niet genoeg. Met dat aantal bestaat de woningnood nog steeds in 2030.

Wel staan er mooie teksten in waarvan je het met het meeste niet oneens kan zijn. Maar als je een woning bouwt voor € 250.000,- of meer en geen normaal mens kan dat kopen wat heb je er dan aan om te gaan bouwen.

Je zal dus eerst één van de actoren van de woningnood, DNB, en zijn vreemde kijk op volkshuisvesting moeten uitschakelen.

Maar niet alleen DNB. Ik ben ook geschrokken van de sterk verouderde opvatting van de VVD in Almere op het thema volkshuisvesting. Er ligt een stuk bouwrijpe grond zo klaar voor de heimachines. Overgooi. Nee zegt de VVD dat is voor de rijken. Wat is dat nu, een villawijk voor de rijken? Dat stamt uit de vorige eeuw maar past niet in een inclusieve stad.

Voor ouderen kom ik ook niet ver. Onze VVD wethouder denkt dat de ouderen de rijkste bevolkingsgroep van Nederland zijn. Kom ik op het idee om dan Knarrenhof omgevingen te bouwen in Overgooi. Dat past in de bestemming. Maar nee hoor, ook dat niet. Dus ik scoor nu al 2 keer handelen tegen de grondwet door de VVD wethouder en ik scoor handelen tegen college afspraken. Tegen de inclusieve stad.

In de grondwet is de zorgplicht van de overheid verankerd voor het onderdak brengen van de bevolking en leeftijdsdiscriminatie is ook niet toegestaan in de grondwet.

Maar wat te denken van de coalitiepartijen. Die fluiten de VVD wethouder natuurlijk terug. Nee hoor. Zij gaan onder last de wethouder steunen. Kijk, ook dat is volgens de grondwet verboden. Een volksvertegenwoordiger wordt geacht zonder last te stemmen. En die volksvertegenwoordigers hebben beloofd of gezworen trouw te zijn aan de grondwet.

Conclusie? De raad van Almere zit vol zondaars tegen de grondwet.

Maar mogelijk kunnen onze ouderen als dagbesteding rijke aapjes kijken in overgooi of mogelijk iets voor de VVV of nog mooier. Opnemen in de Floriade als fossiel uit de vorige eeuw.

Geschreven door