Volgens mij moest hij hoognodig. Hij keek tenminste Spaans benauwd | Column Johan de Leeuw

Wie was dat? Nou onze wethouder financiën bij M. Hij zat daar met twee andere wethouders wonen en uit zijn gezicht kon je opmaken dat hij zich bijzonder onzeker voelde. Tja, wonen leer je niet bij DNB.

Wat ook opviel dat hij geen enkele keer inging op de lopende discussie. In zijn spreekbeurt ging hij telkens het onderwerp uit de weg en verviel zijn betoog tot het niveau van een marketeer.

En er is natuurlijk niets te melden uit Almere. We hebben geen plan om de woningnood aan te pakken, de bouwproducties blijven elk jaar onder de afspraak en de raad blijkt vaak verkeerd voorgelicht. Ook worden eerdere afspraken met de raad niet nageleefd.

Wie denkt dat studentenwoningen de woningnood helpen oplossen en wie denkt dat er nog heil te vinden is in de woningmarkt die kan beter met zijn plasje naar de dokter.

Trouwens we moeten met elkaar naar volkshuisvesting en de markt ten graven dragen. Hij is toch al dood. We moeten nu eindelijk de grondwet respecteren. Daarin is geregeld dat de overheid zorgplicht heeft voor het onder dak brengen van de burgers.

Echter, al jaren lang verzaken de Haagse partijen die plicht en worden steeds meer mensen dakloos.

Naar mijn idee moet Almere echt op zoek naar een andere wethouder bouwen want de huidige situatie gaat het niet worden.

We hebben  een wethouder nodig met kennis van zaken en één die bereid is om buiten de lijntjes te kleuren want anders zitten we in 2050 nog steeds met de zelfde woningramp.

Die zelfde wethouder doet ook financiën.

Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom deze wethouder zo met geld strooit als het gaat om niet tot de kerntaak van de gemeente behorende zaken. Bijvoorbeeld de Floriade.

In de komende Raadsperiode moet de gemeente zich richten op de kerntaken en niet op sexy projecten zoals een universiteit.

Geschreven door