Het regent moties | Column Johan de Leeuw

Het jachtseizoen is geopend. Partijen bestoken elkaar met motie om hun partij de profileren. Maar is dat nuttig en wat is belangrijk?

Laten we eens een motie bespreken; Er ligt een motie van de drie Tamponies om van overheidswege middelen te verstrekken om menstruatie armoede op te lossen. Op het eerste gezicht een nobel doel. Maar stel, we nemen die motie aan. Hebben we dan een probleem opgelost of hebben we een probleem verzacht. Ik denk het laatste.

Het is natuurlijk wel een reclame item. Je kan op elke door de overheid verstrekte Tampon een foto van de veroorzaker van armoede drukken. N.l. Mark Rutte. Dat zou mooi zijn als heel Nederland Tampons gaat gebruiken met opdruk van politici die het volk in de kou laten staan en Nederland niet dienen.

Ziet u het voor u? Mag ik een doosje Kaag of mag ik een pak Jette. En wat denkt u van Rutte in uw slipje? Wat zal die man het benauwd krijgen.

Nee lieve mensen. Pak de armoede aan en iedereen kan de Tampon kopen die Hij of Zij wil. Wat schrijf ik nu? Hij. Nou ja vergeef het mij want tegenwoordig kan je als man behoorlijk ongesteld zijn.

Nog maar één; er ligt een motie van Denk en Bij1 die oproept tot discriminatie. Zij vinden dat in de vertrouwenscommissie een afspiegeling van ons volk moet zitten. Dat lijkt logisch, edoch, dat is automatisch het geval. Er mogen alleen maar Nederlanders in het algemeen en Almeerders in het bijzonder in zitten. Nou meer smaken hebben we niet. Maar zo bedoelen zij het niet. Zij bedoelen, er moeten mensen met een donkere huidkleur in zitten. Kijk, dat is discriminatie. Selecteren op huidskleur en niet op argumenten die er toe doen. Iedereen in de raad is Nederlander en Almeerder, dus, waar gaat dit over?

Er is meer. Almere kent een aantal grote beleidsvraagstukken die om een aanpak vragen.

  • Floriade debacle
  • Woningnood
  • Ouderenzorg
  • Thuiszorg
  • Armoede
  • Waterstofeconomie en warmtetransitie.
  • Herziening rijksbijdrage

Allemaal zaken die corebusiness zijn. Al die onzin moties verstoppen de logistieke pijp en geven moties een negatieve waarde. Ik roep de raad op te stoppen met onzin en partij profilering maar om samen met ons de kern aan te pakken en die kern is de burger. Verdikkeme mensen , je zit daar niet voor je partij maar voor de burger.

ZO, DAT IS ER UIT!!!!!

Johan de Leeuw is fractievoorzitter van APOPA.

Geschreven door