Erfgoedhuis zoekt corona-ervaringen van kinderen

Hoe vind jij deze coronatijd? De meeste scholen zijn weer open, die van jou waarschijnlijk ook. Daarvoor zat je best wel lang thuis door het coronavirus. Hoe vond je dat? Wat heb jij gedaan om de tijd thuis door te komen? Hoe voelt het voor jou dat het leven even helemaal veranderd is voor iedereen?

Erfgoedhuis Almere is benieuwd naar jouw verhaal! Daarom roepen we iedereen t/m 18 jaar op om hun ervaringen van deze coronacrisis te delen. Tien inzendingen exposeren we in onze tentoonstelling in het Erfgoedhuis en bewaren we daarna in het Stadsarchief. Zo krijgen mensen in de toekomst een interessant kijkje in het leven van nu, door jouw ogen!

Hoe doe je mee?

Maak een tekening, knutselwerk, lied, foto, gedicht of verhaal. Alles kan! Stuur je werk (foto indien het een tekening of knutselwerk is) voor 7 juli in naar archeologie@almere.nl. Een jury maakt de keuze voor welke werken geëxposeerd worden. Uiterlijk 20 juli maken we dit bekend via www.almere.nl/erfgoedhuis.

Geschreven door