Noodplan voor de lerarentekorten | Column Tjeerd Herrema

Fors later dan beloofd ligt er nu eindelijk een noodplan voor het lerarentekort in Almere, een tempo niet in verhouding tot de grote urgentie. In een interview met de PO-Raad meldt Griffioen, voorzitter College van Bestuur van de Almeerse Scholen Groep (ASG) dat Almere het hoogste tekort van Nederland heeft. Voor deze urgentie heeft de gemeenteraad van Almere uit eigen middelen slechts 300.000 ter beschikking gesteld (circa 1,40 € per inwoner). Over prioriteiten gesproken. Dat is 2 % van het EXTRA bedrag voor de Floriade van zo’n 16 mln.

Grote broer en concurrent Amsterdam is al 2 jaar met de uitvoering bezig en steekt ter vergelijking 23 mln extra eigen geld (circa 26 € per inwoner) in het lerarentekort en wil 500 extra leerkrachten realiseren. Een SMART-doelstelling die in de Almeerse plannen ontbreekt.

Gelukkig helpt Minister Slob een handje met 9 mln extra voor dit plan.


Het tekort zou mede komen door de indeling van Almere voor de schoolvakanties, volgens het interview. Huh, really? Almere valt net als de rest van Flevoland en Noord Holland onder Noord, behalve Zeewolde. Waarom dat ineens het grote probleem is ontgaat me geheel. Elke indeling heeft voor- en nadelen, maar zou indeling in Midden met Utrecht ineens het probleem oplossen? Denk het niet.

Of het nu een beetje opschiet met deze ‘to little to late’ aanpak zien we bijvoorbeeld bij de huisvesting van leraren waar nog maar 15 vrije sector woningen beschikbaar zijn gesteld. Amsterdam heeft al zo’n honderd huurwoningen gereserveerd voor jonge leraren om zo het lerarentekort terug te dringen.
Nee, wil Almere de opgelopen achterstand inhalen dan zal er echt een tandje bijgezet moeten worden en in de hoogste uitvoeringsversnelling gewerkt.
En in de prioteiten ook financieel laten zien hoe het met die liefde voor het onderwijs in Almere gesteld is.

https://www.poraad.nl/werkgeverschap/personeelstekort/aanpak-lerarentekort-mijn-drijfveer-is-om-de-volgende-generatie-in

Geschreven door