Wat vinden Almeerders van het beheer van de stad?

Almere is een stad met veel groen, water en een goede bereikbaarheid. Dat maakt Almere bijzonder. Het is een uitdaging om dit in de toekomst ook zo te houden. Daarom werkt de gemeente aan een nieuwe visie voor het beheer van Almere. Hierin staat hoe we de komende 5 tot 10 jaar zo slim mogelijk om willen gaan met het geld dat er is.

We willen zoveel mogelijk aansluiten bij uw wensen en ideeën over beheer. Daarom zijn we eind 2019 met Almeerders in gesprek gegaan over het onderhoud van de openbare ruimte. Zij hebben ons verteld wat zij van het beheer van de stad vinden en welke onderwerpen zij als inwoner van Almere belangrijk vinden. Graag vertellen we over de uitkomsten van deze stadsconsultatie, die ook kortgeleden aan de gemeenteraad gepresenteerd zijn.

Belangrijkste aandachtspunten

Uit de gesprekken zijn verschillende onderwerpen naar voren gekomen die Almeerders belangrijk vinden op het gebied van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Veel Almeerders zien groen en water als kenmerkend voor Almere als de belangrijke of betekenisvolle plekken. Vooral het groen in de eigen buurt zien zij als heel belangrijk. Maar ook plekken zoals het strand naast Almere Poort, Oostvaardersplassen en de stadscentra noemen ze als belangrijk in de gesprekken.

Een duidelijke oproep uit de stadsconsultatie is dat het fijn wonen is in Almere, maar dat Almeerders niet altijd tevreden zijn over de staat van de openbare ruimte. De aandacht voor beheer en onderhoud moet niet verslappen, vinden zij. Aandachtspunten zijn verzakkingen, verlichting, onkruid, zwerfafval en bijplaatsingen van afval. Daarnaast storen Almeerders zich in algemene zin aan overlastgevend gedrag in de openbare ruimte. Voor deze punten vragen ze meer aandacht.

Lees meer over de gesprekken met inwoners uit Almere

Geschreven door