Nieuwe datum bekend berging Short Stirling bij Almere

Maandag 31 augustus starten de werkzaamheden om het wrak van een Short Stirling te bergen die een aantal kilometers buiten de kust van Almere in het Markermeer ligt. Deze datum blijft afhankelijk van hoe de situatie rondom het coronavirus zich ontwikkelt.

Het Ministerie van Defensie voert de werkzaamheden samen met Leemans Speciaalwerken uit in opdracht van de gemeente Almere, en in het kader van het Nationaal Programma berging vliegtuigwrakken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en in samenwerking met Provincie Flevoland. Naar verwachting duurt de berging vier à vijf weken, afhankelijk van de weersomstandigheden. Mogelijk bevinden zich tussen de wrakstukken nog stoffelijke resten van de bemanningsleden.

De berging zou al op 30 maart j.l. starten. Omdat in het vliegtuigwrak mogelijk nog munitie aanwezig is, zijn er echter opnieuw verschillende bergingsmethoden onderzocht. “Op basis van dit onderzoek zijn aanvullende beheersmaatregelen getroffen en kan de berging nu alsnog in de oorspronkelijke vorm van start gaan,” aldus majoor Bart Aalberts, stafofficier vliegtuigbergingen (SOVB) bij de Koninklijke Luchtmacht. “Middels een precieze GPS-gestuurde graafmachine zal de bodem over een gebied van vijfenzeventig bij vijfenzeventig meter worden afgegraven. Dit is een bergingsmethode die ook succesvol bij andere bergingen op het water, zoals op het Ketelmeer in 2014, is toegepast. Op deze manier wordt een groot gebied bestreken en kan er flexibel worden geborgen.”

Wrak Short Stirling

Een aantal jaar geleden is in het Markermeer, noordwestelijk van het gemaal De Blocq van Kuffeler, een vliegtuigwrak gevonden. Het gaat om een Short Stirling: een Engelse bommenwerper die in de Tweede Wereldoorlog vloog bij de bombardementen op Duitse steden. Toevallig is in 2008 een deel van een aandrijfmotor van een landingsgestel van de Short Stirling omhooggehaald. De stichting Aircraft Recovery Group 1940-1945 denkt dat het om de BK716 gaat. In dit vliegtuig zaten zeven bemanningsleden.

Om welk toestel het echt gaat en wie er aan boord waren, zal moeten blijken uit de wrakstukken en stoffelijke resten die geborgen kunnen worden.

Het college van burgemeester en wethouders en de Almeerse gemeenteraad willen het vliegtuigwrak bergen. “Nabestaanden hebben gevraagd om de stoffelijke resten van hun familieleden te bergen om zo een laatste rustplaats te krijgen,” vertelt Hilde van Garderen, wethouder Cultuur van de gemeente Almere. “Het college en de raad steunen dit uit respect voor de nabestaanden. Zorgvuldigheid richting de nabestaanden en de bemanningsleden staat hierbij voorop. De bemanningsleden hebben de ultieme prijs betaald, zodat wij ook vandaag de dag nog in vrijheid kunnen leven. Bovendien kunnen de nabestaanden zo waardig afscheid nemen van hun overleden dierbaren. Ik ben blij dat we nu over kunnen gaan tot bergen. Naast het in vervulling brengen van de wens van nabestaanden, kunnen we nu namelijk ook het verhaal van de Short Stirling vertellen. Dit doen we onder andere door het publiceren van een kinderboek en in opdracht van de Provincie Flevoland wordt de documentaire Vliegen over polderlijnen gemaakt. Hiermee dragen we dit stuk geschiedenis ook over aan de jonge bevolking van Almere en Flevoland. Een plek waar sporen van de Tweede Wereldoorlog minder zichtbaar zijn.”

Nationaal programma berging vliegtuigwrakken

Deze berging maakt deel uit van het Nationaal Programma berging vliegtuigwrakken. Gemeente Almere is opdrachtgever. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het ministerie van Defensie ondersteunen de gemeente bij de berging met geld en advies.

Het Nationaal Programma berging vliegtuigwrakken startte in 2019 en zorgt voor de berging van circa 30 vliegtuigen waarbij grote kans is op het aantreffen van stoffelijke resten. Dit programma is gestart om aan de lang gekoesterde wens van nabestaanden tegemoet te komen om hun vermiste familieleden een graf te kunnen geven en om zekerheid te krijgen over hun lot. Ook viert Nederland in 2020 75 jaar bevrijding, waarbij de bergingen een betekenisvol gebaar zijn.

De gemeente Almere voert de berging uit in samenwerking met het Ministerie van Defensie, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Provincie Flevoland en Leemans Speciaalwerken. Aannemer Leemans over de berging: “Het Nationaal Programma is opgezet voor diegene die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. We zijn ons allen bewust van de hoge mate van verantwoordelijkheid die wij in deze hebben. Wij hopen dan ook dat we met deze werkzaamheden niet alleen aan de opdracht voldoen maar ook aan de verwachtingen van de betrokken nabestaanden, om zo diegenen die vermist zijn hun naam terug te kunnen geven.”

Kijk voor meer informatie op almere.nl/shortstirling

Geschreven door