Zijn we nu een stad of zijn we een kerkdorp? | Column Johan de Leeuw

Eerst komt er een heel circus compleet met verkenner over de Floriade en meerdere ingewikkelde vergaderingen met een mooie show. Een geweldige sluitstuk. Een stemming met gefikste uitslag en weinigen die onze motie over het aantal bezoeker willen accepteren.

De Floriade blijft begroten op 2 miljoen bezoekers. APOPA stelt dat de begroting op 1,4 miljoen bezoekers gebaseerd moet zijn. Ik hoor het leefbaar nog zeggen. De motie van APOPA is nergens op gebaseerd. En dat terwijl die 2 miljoen bezoekers volledig uit de lucht gegrepen zijn.

Maar dan !

De voortgangsrapportage Floriade verschijn op de dag dat de raad met reces gaat in een raadsbrief. Men stelt voor dat het mogelijk niet verder besproken hoeft te worden. Ik lees hem en wat denkt u? Men gaat er nu verder vanuit dat er 20% minder bezoekers komen en met 100% risico zekerheid. De stand is nu plotseling 1,5 miljoen bezoekers. Dat ligt akelig dicht bij mijn voorspelling. Ligt er een loopbaan als medium voor mij in het vooruitzicht? Of kan APOPA in de toekomst beter de begrotingen maken van de Floriade?

Men stemde mijn motie af maar de Floriade BV voert hem wel uit. Is dit humor of is dit humor. Niks humor. Almere wordt bestuurd op het niveau van een kerkdorp en de burger? Ach die betaald het gelach. Wel leuk idee. We hebben dus een dorpsraad. Lekker en gezellie. Gewoon een keer lekker een pilsje drinken in het dorpscafé en aan de bar stemmen.

Geschreven door