De Nestor is gefrustreerd! | Column Johan de Leeuw

Ja echt, je ziet dat alles wat tot de hoofdtaken van onze gemeente behoort fout gaat.

Hoe kan dat? Nou dat begint bij uw stemgedrag. Uiteindelijk had u de keus dus zij die de coalitie vormen kregen van u die mogelijkheid. Maar er is meer. De coalitie blijkt feitelijk een stel ongeregeld die ongeorganiseerd onze gemeente te lijf gaan. Iedereen weet dat alles mislukt. Participatie? Vraag het de burgers. Een ramp. De participatie is niet gewenst en wordt als lastig ervaren. Gevolg, burgers haken af.

Maar wat de raad nog niet in zijn geheel ziet is dat de wethouders samen met de beleidsambtenaren er van alles aan doen om de raad niet in positie te brengen en de raad wordt op de kerntaken regelmatig voor het blok gezet. En als het fout dreigt te gaan staat de fractievoorzitter van de VVD op als de generaal van de wethouder bescherming brigade ( de WBB ) en zo wordt constant de oppositie buiten de deur gezet. Ze hadden beloofd te gaan samenwerken maar dat is voor de bühne.

In theorie is de raad de hoogste instantie maar in de praktijk is dat het ambtelijk apparaat met als gevolg dat een wethouder uitspreekt dat thuiswerken niet efficiënt is en dat mede daardoor de bouwdoelstellingen niet gehaald worden. De wereld op zijn kop.

De bouwdoelstellingen worden niet gehaald omdat de ambtenaren en het college die niet willen halen.

Nog één, het college doet beloften rondom het mogelijke businessplan van het ongewenste museum. Plotseling en eenzijdig wordt de participatie van de raad teniet gedaan en verandert het college zonder nader overleg die afspraak. Hoe kan dit? Nou simpel, deze raad stelt niets voor. En de ambtenaren en het college weten dit. De meerderheid is van de WBB en de minderheid? Ach laat die lui toch, wat doen ze er toe? Nou niets.

Wat de coalitie over het hoofd ziet is dat zij ook zichzelf buiten spel zet. Nee , de raad van Almere is niet de hoogste instantie in Almere. Ze zijn wettelijk nodig als stemvee maar verder?

Maar uw Nestor blijf er tegen vechten. Let op en luister naar de podcast van ADW. Dat helpt u met het vormen van uw eigen mening.

Johan de Leeuw is fractievoorzitter van APOPA en schrijft regelmatig columns op omroepalmere.nl

Geschreven door