APOPA stelt opnieuw vragen over de begroting van de Floriade

Op de laatste dag voor het zomerreces verscheen de voortgangsnota van de Floriade.

Groot was de verrassing bij de partij dat het college had besloten om hun motie over de begroting in relatie tot het aantal bezoekers wel uit te voeren. Dit ondanks het wegstemmen (een dag eerder)  van deze motie door de raad. Dit verhoogt ons vertrouwen in het college aanzienlijk volgens Johan de Leeuw.

Echter, dit schiet wel een gat van rond de 15 miljoen aan de inkomsten kant.

Wij miste in de voortgangsnota en wijze waarop het college ook de uitgaven wil beperken om zo de balans in de begroting te herstellen.

Zij hebben dan ook de volgende vragen gesteld.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Op welke wijze brengt het college de begroting van de Floriade in balans nu er 15 miljoen aan de inkomstenkant is weggevallen?
  2. Welke onderdelen worden concreet geschrapt om zo de begroting weer in balans te brengen?

Geschreven door