Voorzieningen voor verslaafden weg uit stadscentrum

Voorzieningen van het Leger des Heils, Kwintes en Amethist Verslavingszorg verdwijnen uit het centrum van Almere om overlast door verslaafden tegen te gaan -staat te lezen op de website van Omroep Flevoland-. Dat zei wethouder Froukje de Jonge donderdagavond in het stadhuis na vragen van Ulysse Ellian van de VVD.

Hij zegt meerdere signalen te hebben ontvangen van ondernemers, centrumbewoners en bezoekers van het winkelcentrum dat de overlast in het stadshart eerder toeneemt dan afneemt. Volgens hem wordt de overlast vooral veroorzaakt door personen die onderdak krijgen bij het Leger des Heils.

Wethouder De Jonge (CDA) zegt intensief met de kwestie bezig te zijn. Volgens haar wordt een aantal voorzieningen van de drie zorginstellingen naar andere delen van de stad verplaatst. De wethouder benadrukt wel dat de verplaatsing tijd nodig heeft: “Je zult begrijpen dat het verplaatsen van deze voorzieningen iets is wat heel zorgvuldig moet gebeuren. Want waar we het ook gaan realiseren, krijgen we te maken met omwonenden.”

De Jonge is het overigens niet eens met de VVD dat er sprake zou zijn van een toenemende overlast in het stadscentrum. “Dat beeld herkennen we eerlijk gezegd niet. Onze cijfers geven juist een dalende trend aan.” De Jonge erkent wel dat mensen om wie het gaat een lastige groep overlastgevers is. “Zonder uitzondering zijn het mensen die geen cent hebben. Je kunt ze boetes opleggen maar dat helpt niet. Het is echt een hele lastige groep van mensen om grip op te krijgen.”

Geschreven door