Bestuursrechter verbiedt opdelen woningen in Noorderplassen-West

Een investeerder uit Kortenhoef mag twee woningen in Almere niet opdelen in verschillende appartementen. De bestuursrechter heeft hem dat verboden nadat er een bodemprocedure tegen de opdeling was aangespannen.

Een groep buurtbewoners is tegen de verbouwing van de investeerder. Via vijftien zaken maakten ze bezwaar tegen de vergunningsaanvraag voor de bestuursrechter in Utrecht.

De buren zien de geplande appartementen aan de Giek in Noorderplassen-West bepaald niet zitten. Ze vinden de Giek totaal ongeschikt voor extra bewoners. De toegangswegen zijn bijvoorbeeld erg smal, zei een van de bewoners eerder tegen de bestuursrechter. Ook vrezen ze voor bijvoorbeeld parkeeroverlast.

De klagende Almeerders hebben de gemeente aan hun kant. Die weigerde al eerder de investeerder een vergunning te geven. De aanvraag was in strijd met het bestemmingsplan. De gemeente staat niet meer toe dat er verschillende woningen komen op een plek voor een eengezinswoning.

De regels veranderd
De investeerder verloor al eerder een kort geding over de bouwvergunning. Toch hield de man bij de bestuursrechter vol dat woningsplitsing wel mag, omdat er ruimte voor leek in het bestemmingsplan toen hij de vergunning aanvroeg.

Volgens hem heeft de gemeente zijn vergunningsaanvraag net zo lang uitgesteld, totdat de regels waren veranderd. De gemeente ontkende dat, maar heeft wel dwangsommen moeten betalen omdat de beslissingen te laat kwamen meld Omroep Flevoland

Geschreven door