NIDA WIL VAN ALMERE EEN STAD VAN COMPASSIE MAKEN

Fractie NIDA Almere heeft een motie ingediend waarin het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht het Handvest voor Compassie te ondertekenen. NIDA-raadslid en Fractievoorzitter, Hassan Buyatui: “Het principe van compassie ligt ten grondslag aan alle tradities, culturen en levensbeschouwingen en roept ons op om ieder ander te behandelen zoals wij zelf behandeld willen worden. Hoe prachtig is dit?” 

Het Handvest voor Compassie is de Nederlandse vertaling van het Charter for Compassion. Het Charter for Compassion werd in november 2009 wereldwijd gelanceerd op initiatief van Karen Armstrong. Karen Armstrong is een Britse schrijfster en expert op het terrein van religie, die door haar boeken tracht om bruggen te slaan tussen de aanhangers van verschillende levensbeschouwingen. Haar specialiteiten zijn het christendom, het jodendom en de islam. “De profeet Mohammed leerde ons dat een moslim niet hoort te kunnen slapen als zijn buurman honger heeft. Het zijn deze lessen die het Handvest voor Compassie vormen,” aldus Karen Armstrong. Buyatui: “het Handvest voor Compassie is gebaseerd op de gouden regel: behandel de ander zoals jezelf behandeld wil worden. Ik kan me niet voorstellen dat je hier tegen kan zijn. Dit gedachtegoed zou zomaar een aanvulling kunnen zijn op artikel 1 van onze grondwet: Gelijke behandeling en discriminatieverbod.”

Wereldwijd zetten vele steden zich in om van hun stad een stad van compassie te maken. In Nederland zijn dat steden zoals: Amsterdam, Groningen, Gorinchem, Leiden, Lochem, Lelystad, Arnhem, Rotterdam en Nijmegen. Buyatui: “Almere hoort daar bij, vinden wij. De Almeerse samenleving is superdivers. Voor ons is diversiteit geen belemmering, maar juist een verrijking. Samen moeten we de Almeerse samenleving vooruithelpen. Almere dient daarom te investeren in een fundament van vertrouwen en compassie, zodat Almeerders meer dan ooit op elkaar kunnen rekenen en bouwen. Omdat vertrouwen en compassie aan de basis van een gezonde en solidaire samenleving liggen. We dienen dus in al onze diversiteit met elkaar samen te leven op een inclusieve manier waarin plek is voor ieders identiteit opdat iedereen zich erkent en thuis voelt in de stad, zeker in publieke ruimtes. Hier is begrip voor nodig van elkaar, van verschillende levensbeschouwingen en culturen, hoe we omgaan met diversiteit.”

Het ondertekenen van het Handvest voor Compassie betekent dat Almere als Stad van Compassie bewustwordingscampagnes en/of initiatieven ontplooit die inspireren tot wederzijds begrip, vertrouwen en compassie onder Almeerders. Buyatui: “Compassiesteden committeren zich aan het ontplooien van campagnes en/of initiatieven die inspireren tot begrip, vertrouwen en waardering voor diversiteit. Ze zetten zich actief in voor onder meer de verstrekking van correcte en respectvolle informatie over andere tradities, godsdiensten en culturen. Vooral aan jongeren, bijvoorbeeld vanuit scholen door het bezoeken van diverse gebedshuizen. Ook door het stimuleren van positieve waardering van culturele en religieuze verscheidenheid, met verbindend leiderschap vanuit de politiek en religieuze organisaties. Maar ook door publieke campagnes en initiatieven met waardering voor diversiteit als trots en rijkdom voor de stad te initiëren. Ik heb er alle vertrouwen dat dit helemaal goed komt. Want we zijn van mening dat het collegevoorstel ‘Almere voor iedereen, door iedereen’ prima samengaat met het Handvest voor Compassie.”

Samen met de landelijke Stichting Handvest voor Compassie Nederland worden er verschillende bijeenkomsten georganiseerd, waaronder de uitreiking van de Compassieprijs. De Compassieprijs is een Nederlandse prijs die sinds 2011 jaarlijks wordt toegekend aan een persoon, initiatief of organisatie die in staat is om ‘harten te verwarmen, mensen te verbinden en welzijn te bevorderen’. De prijs staat elk jaar in het kader van een ander thema.

De motie van NIDA Almere word op donderdag 29 oktober 2020 in de gemeenteraad besproken.

Geschreven door