VVD’er Ter Riet verlaat gemeenteraad: ‘politici zijn te veel met zichzelf bezig’

De Almeerse VVD’er Michael ter Riet stopt voortijdig als gemeenteraadslid. Frustratie over de manier waarop in Almere politiek wordt bedreven speelt daarbij een belangrijke rol. Daarnaast is Ter Riet veel tijd kwijt aan zijn baan bij de voetbalbond KNVB. Maar de onvrede over de manier waarop het er politiek gezien aan toe gaat voert de boventoon, meld omroep flevoland

“Wij zijn met elkaar bezig in plaats van met de stad”, zegt Ter Riet. De VVD’er noemt verschillende gebeurtenissen, zoals het vroegtijdige vertrek van wethouder Loes Ypma. Een ander voorbeeld is de collegecrisis die ontstond nadat coalitiepartijen het vertrouwen in college-partner PvdA op hadden gezegd.

Volgens Ter Riet zijn dat processen die heel veel tijd in beslag nemen. “Dan vraag ik me af, wil ik mijn tijd daarin stoppen? En als je weinig tijd hebt, dan stop je dat liever in de stad dan dat je als raad met elkaar bezig bent.”

Geen energie uit raadswerk
Ter Riet merkte keer op keer dat het raadswerk hem niet de energie oplevert die hij had verwacht. Hij mist de inhoudelijke discussies over zaken die de stad aangaan, zoals de woningnood. “De besprekingen zijn vaak heel technisch, er zijn wat raadsleden die vaak op de stoel van ambtenaren gaan zitten. Daarvoor ben je geen raadslid. Durf in te grijpen op dossiers waar het moeilijk is, onder andere jeugdzorg maar dat geldt wat mij betreft ook voor veiligheid en wonen. Dat zijn gewoon zaken waar nu actie nodig is en waar je niet kan blijven wachten.”

Commotie rond uitspraken Buyatui versterkt besluit
Recent ontstond er commotie in de Almeerse gemeenteraad over de uitspraken van Hassan Buyatui, die de eenmansfractie van NIDA vormt. Hij noemde een motie van de PVV erger dan de terroristische aanslag in Nice, waarbij drie mensen werden gedood. Ook maakte Buyatui Toon van Dijk van de PVV uit voor fascist. Van Dijk noemde op zijn beurt Buyatui ‘islamitisch gif’. Op dat moment had Ter Riet zijn besluit om de gemeenteraad te verlaten al genomen

Ter Riet: “Dat heeft eigenlijk mijn beslissing versterkt. Ik vind dat je niet op die manier met elkaar bezig moet zijn. Het moet over de stad gaan en dan kun je het niet eens zijn over elkaars standpunten. Dat mag, daarvoor zitten we in de politiek, maar dan hoor je dat niet op de man te spelen.”

Politieke conflicten
De Almeerse raadsgriffier Jan Dirk Pruim waarschuwde onlangs voor meer politieke conflicten. Wegens de coronamaatregelen kunnen niet alle raadsleden in het stadhuis bijeen komen, zoals het geval voorheen was. De meeste vergaderingen worden nu digitaal gehouden. Dat heeft als nadeel dat politici elkaar niet in levende lijve ontmoeten. Hierdoor komen de onderlinge verhoudingen onder druk te staan.

Ter Riet hield zich het afgelopen anderhalf jaar bezig met onder meer Jeugdhulp, WMO en de financiële zaken. Hij wordt vervangen door Aileen Oostveen.

Geschreven door