Armoede | Column Johan de Leeuw

Waarom zorgen onze politici er systematisch voor dat de armoede onder het volk steeds groter wordt ? Den Haag is verantwoordelijk voor het inkomensbeleid. Zij zijn dus ook verantwoordelijk voor het geldsysteem, het toeslagensysteem en de noodzaak van de voedselbanken. Er is geen gebrek aan geld. Geld is in ongekende hoeveelheden voorradig. Bovendien wordt geld in ongekende hoeveelheden maandelijks bij gedrukt.

Daartegenover staat dat u armer en armer wordt en dat inmiddels werkenden aan de onderkant van het loongebouw in armoede leven en dat zij niet volwaardig aan de maatschappij kunnen deelnemen. Wie heeft daar nu belang bij? Ik zou het werkelijk niet weten Den Haag heeft in de afgelopen jaren een geraffineerd systeem ontwikkeld om de mensen meer en meer in armoede te drukken en tot mijn grote ongenoegen werken de bonden daar dapper aan mee.

Ik zal proberen uit te leggen hoe dat werkt.

Het begint bij de inkomens. Al jaren krijgen we verhogingen in procenten. Maar ja 5% van € 20.000,- is minder dan 5% van € 50.000,- Dat betekent dat bij elke verhoging de inkomens verder uit elkaar groeien. Nu zegt men dat hoge inkomens meer belasting betalen dan lage inkomens. Vergeet dat maar. Iemand met een beetje inkomen betaald helemaal geen belasting. Die heeft aftrekposten en stallen geld elders. Bovendien zijn de tarieven voor hoge inkomens gedaald en voor lage inkomens gestegen.

Dan hebben we een toeslagsysteem. Dat systeem is zo ingewikkeld dat niemand het snapt en vaak zijn de regels zo opgesteld dat alleen de regels mensen aan de bedelstaf kunnen helpen.

Nu hebben alle zichzelf respecterende partijen het basis inkomen uitgevonden. De belangrijkste functie van het basis inkomen is het ten grave dragen van de armoede. Maar grote schrik, als je naar de uitwerkingen van de basisinkomens kijkt dan lost , met één uitzondering, geen van die voorstellen dit probleem op. Je kan rustig stellen dat de basisinkomens vorstellen van alle partijen , met één uitzondering, de armoede niet gaan oplossen. Wat zij voorstellen is gewoon bijstand zonder regels. Nou dat schiet dus niet op.

Waarom doen die partijen dat? Wat is nu het belang van de diverse partijen om de mensen in armoede gevangen te houden? En nog wat, is het gevangen houden van mensen in armoede feitelijk niet crimineel gedrag?

Wat is het belang voor de noodzaak van het in stand moeten houden van de voedselbank? Wist u dat het in stand houden van de armoede jaarlijks rond de 200 miljard kost?  En lage inkomens betekent ook schade aan de economie. Als je geen geld hebt kan je ook niets kopen. Er is nog iets, er zijn in Nederland ruim 3 miljoen vrijwilligers. Dat is een schadepost aan de economie van rond de 100 miljard BNP.

De Basis moet dus anders. Iedereen een leefbaar basisinkomen. Dan gaat de economie vliegen en graag op Waterstof.

Geschreven door