De nestor kraakt moderne bestuurder | Column Johan de Leeuw

De moderne bestuurder / volksvertegenwoordiger heeft maling aan de grondwet.

Nederland heeft een grondwet en ja we doen net of we er trots op zijn. Zo moet het ook zijn denk ik maar waarom heeft de huidige bestuurder er dan maling aan? Er staan belangrijke zaken in. Zoals de gelijke behandeling , zorgplicht voor onderdak, verdeling van grond en vele andere rechten voor Nederlanders.

Maar wat zijn eigenlijk Nederlanders? Nou simpel. Heb je een burgerservice nummer en een Nederlands paspoort of ID Dan ben je Nederlander. Dien ten gevolge zijn Statushouders voor de wet gewoon Nederlander.

Maar dan gaat het mis. Deze mensen hebben de zelfde rechten als de andere Nederlander zou je zeggen. Nou nee dat is niet zo. Zij worden anders behandeld. Zij hebben met stoom en kokend water recht op een woning. Zij worden positief gediscrimineerd.

Dien ten gevolge worden de andere Nederlanders negatief gediscrimineerd.  Wie hebben dat op hun geweten? Nou de huidige kaste van zogenaamde bestuurders die fout op fout en crisis na crisis veroorzaken. De statushouders zouden zich conform de grondwet achteraan de rij moeten scharen. Dat betekent in Almere met 26.000 wachtenden dat zij over mogelijk 15 jaar een woning krijgen. Is dat fijn? Nee natuurlijk niet maar onze bestuurders falen aan alle kanten. En als het aan de VVD ligt krijgen gewone mensen helemaal nooit een woning. Zij zijn tegen sociale huurwoningen.

Kan het nog erger?  Ja hoor, vroeger vocht de SP voor sociale huurwoningen maar ach en wee ze mogen deelnemen aan de coalitie en ja dat is belangrijker dan de achterban. Zo zag ik het donderdag gebeuren dat D66 de SP voorbij liep en het coalitie akkoord wil aanpassen op basis van voortschrijdend inzicht. D66 heeft kennelijk meer verstand van volkshuisvesting dan van Waterstof en warmtetransitie.

Het rijk maakte een wet, de provincie schreef een brief aan ons college en het college komt met een voorstel wat niet door de beugel kan ingevolge de grondwet. Overigens handelt de overheid al jaren tegen de grondwet en met name is Almere de kampioen door al jaren de ogen te sluiten voor deze  wet.  Oosterwold en Overgooi kunnen ook niet zo bestaan als men de grondwet in ogenschouw neemt maar ze zijn er toch echt.

Stelt u zich voor. Al die mensen zijn beëdigd op trouw aan de grondwet. Maar die mensen houden zich systematisch niet aan de grondwet.

Mijn hemel, zelfs de overheid discrimineert Waar blijft de minister van rechtsbescherming. Oeps, die heeft het vak geleerd in Almere.

Als Nestor van de raad wens ik u een bijna totale vervanging van de huidige kaste politici toe en o ja. Ik ben geen politicus. Er zijn er nog een paar.

Johan de Leeuw is fractievoorzitter van APOPA en Columnist

Geschreven door