Mobiliteits- en Infrastructuur Programma Almere (MIPA) 2021-2025

Almere maakt werk van duurzame mobiliteit. De fiets wordt gezien als het meest duurzame vervoermiddel. Daarom investeert de gemeente flink via het Mobiliteits- en Infrastructuurprogramma (MIPA) om het fietsen nog aantrekkelijker te maken. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om met nieuwe projecten voor 2021 en 2022 in te stemmen en hiervoor € 12,4 miljoen beschikbaar te stellen.

Van dit bedrag wordt €11,2 miljoen besteed aan fietsprojecten; de provincie Flevoland en het Rijk dragen hieraan bij met €5,6 miljoen aan subsidies. Als de raad instemt, komen in 2021 vervolgprojecten op het Spoorbaanpad in uitvoering: nieuwe fietsbruggen over de Hoge Vaart, Lage Vaart en Koppeldreef, aansluitend een verbreding van het Spoorbaanpad van Parkwijk tot centrum Almere Buiten en vernieuwing en aanpassing van het dek van de lange fietsbrug over het stationsviaduct.


Verder wordt de fietsbrug over de Olstgracht verbreed, evenals de toe eidende fietsroute over Tsjaikowskypad en Giethoornpad. Ook het deel van het Fongerspad langs het Lumièrepark wordt vernieuwd en verbreed. Daarnaast komt er langs de Noorderdreef een geluidscherm bij de Brugmark.


In 2022 staat het eerste deel van een pakket maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid op de Evenaar gepland, en komen er 350 overdekte fietsparkeerplaatsen bij op station Almere Poort. Het MIPA is een uitwerking die voortkomt uit de nieuwe Mobiliteitsvisie die de gemeenteraad in september 2020 heeft vastgesteld.

Geschreven door