Aanleg fietspad langs Kievitsweg

Vanaf maandag 15 februari tot half juli 2021 wordt aan de zuidwestzijde van de Kievitsweg wordt een fietspad aangelegd. De werkzaamheden zijn tussen de Nobellaan en de Vogelweg en worden uitgevoerd door Dura Vermeer. 

Eerst wordt een baan naast de weg ontgraven en aangevuld met zand. Dit is een voorbelasting om de ondergrond te laten inklinken. Als de ondergrond is ingeklonken wordt de voorbelasting weggehaald, waarna de fundering en het asfalt wordt aangebracht voor het fietspad. De werkzaamheden worden uitgevoerd met een afzetting van een halve rijbaan, steeds over delen van de Kievitsweg. De kievitsweg blijft zo beschikbaar. Voor de veiligheid van de fietsers en de bouwvakkers geldt een snelheidsbeperking (30km).

Geschreven door