Beleidskader Inburgering 2021-2025

Het college heeft ingestemd met het beleidskader Inburgering 2021 – 2025 en legt dit voor aan de gemeenteraad. Hiermee geeft de gemeente Almere uitvoering aan de (nieuwe) taak Inburgering en wordt er tevens uitvoering gegeven aan de motie ‘geef statushouders kansen op de arbeidsmarkt’ (RG-247).

In het beleidskader zijn de geleerde lessen uit het onderzoeksrapport ‘van vluchteling naar Almeerder: wat werkt?’ meegenomen. Inburgeren is meer dan alleen het leren van Nederlandse taal. Juiste de combinatie van het leren van de taal én participatie dragen bij aan effectieve inburgering. Het hebben van (betaald) werk is heel belangrijk. Naast het hebben van een eigen inkomen draagt het in grote mate ook bij aan de integratie (eigenwaarde, dagritme, sociale contacten etc.). Uitgangspunt is dat iedereen op een zo hoog mogelijk (taal)niveau inburgert en financieel zelfredzaam is, het liefst via betaald we

Geschreven door