Voortgang werkzaamheden hogering ter hoogte van de Hollandsedreef / Botterweg

Nachtafsluiting Hogering 6 op 7 april

Dinsdag 6 april om 20:00 uur tot woensdag 7 april 06:00 uur is de Hogering in beide richtingen tussen de A6 en de Contrabasweg afgesloten voor verkeer. In deze nacht ronden wij de werkzaamheden aan de bypass af. De bypass is een tijdelijke weg die het verkeer om het werkterrein geleid. Na deze nachtafsluiting kan het doorgaande verkeer op de Hogering langs het werkterrein. Vanaf 17 april worden ook de Hollandsedreef en de Botterweg (Pampusdreef) aangesloten op de bypass. Dat betekent dat vanaf dan het verkeer komend vanaf de Hollandsedreef weer de Hogering op kan rijden (en omgekeerd). Ook kan het verkeer weer oversteken naar de Botterweg (Pampusdreef). Voor het verkeer vanaf de Botterweg is het ook mogelijk om weer de Hogering op te rijden (en omgekeerd) en de oversteek te maken naar de Hollandsedreef.

Uitvoeringsperiode

Na de nachtafsluiting begint de bouw van de tunnelbak. Vanaf eind april 2021 tot eind juni 2021 worden hiervoor de damwanden aangebracht. Het gaat in totaal om 600 meter damwand. Daarnaast vinden er vanaf begin juni 2021 tot en met half september 2021 ook heiwerkzaamheden plaats. Hierbij gaat het in totaal om 700 stuks heipalen. Het aanbrengen van de damwanden en heipalen zullen geluids- en trillinghinder veroorzaken.

Geschreven door