Aanpassing bestemmingsplan voor groter AZC

Het college stelt de gemeenteraad voor een bestemmingsplan vast te stellen voor de uitbreiding van het asielzoekerscentrum (azc) aan de Engelse Mijl in Stad. In 2014 heeft het college ingestemd met het verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om de capaciteit van het azc Almere uit te breiden met 600 opvangplaatsen.

De opvangcapaciteit wordt hiermee vergroot naar maximaal 1400 asielzoekers. De gemeente heeft reeds een uitvoerig participatietraject met de buurt doorlopen en meerdere bewonersavonden georganiseerd. De uitbreiding is niet mogelijk op grond van het geldende bestemmingsplan uit 2018 en die moet daarom worden aangepast. Het bestemmingsplan Uitbreiding AZC Sportpark Fanny Blankers-Koen maakt de uitbreiding van het azc mogelijk.

Het ontwerp bestemmingsplan Uitbreiding AZC Sportpark Fanny Blankers-Koen heeft zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn geen zienswijzen ingediend op het bestemmingsplan. Voor de uitbreiding van het azc heeft het COA op 17 november 2015 grond gekocht van de gemeente en zijn afspraken gemaakt over het bouwplan.

Geschreven door