Bij de Hogering heeft de pad een streepje voor

Gedeputeerde Jan de Reus (provincie Flevoland) en wethouder Jan Hoek (gemeente Almere) brachten op donderdag 29 april jl. een bezoek aan het project Verbreding Hogering Almere.

Ondanks dat de meeste werkzaamheden momenteel plaatsvinden rondom de kruispunten met de Herman Gorterweg en de Hollandsedreef, brachten de gedeputeerde en wethouder eerst een bezoek aan de Elementendreef. Hier staat een paddenscherm: een kleine, simpele oplossing voor een potentieel groot risico voor het project.

Het project wordt uitgevoerd middenin een druk gebied: woonwijken, industrieterreinen, de A6 én een natuurgebied omsluiten de Hogering. Om de overlast van de werkzaamheden te beperken, treft de aannemer verschillende maatregelen. Zo is voor het verkeer op de Hogering een tijdelijke bypass aangelegd die het verkeer om het werkterrein heen leidt. En hebben de bewoners van de Literatuurwijk een tijdelijk geluidsscherm van zeecontainers gekregen nu er aan het nieuwe geluidsscherm wordt gewerkt. Ook aan de natuur is gedacht.

Het gebied tussen de Elementendreef en de A6 is namelijk een belangrijk gebied voor o.a. de bever en de rugstreeppad. Om hier over twee jaar de nieuwe parallelbaan te kunnen aanleggen, is het noodzakelijk dat de grond wordt voorbelast. Voorbelasten gebeurt door het aanbrengen van vele tonnen zand. En juist deze zandbulten zijn erg aantrekkelijk voor de rugstreeppad die bewoner is van zandachtige streken en dus houdt van hoge zandheuvels en -wallen. Om daarom te voorkomen dat de rugstreeppad zich gaat nestelen in de voorbelasting, waardoor deze straks niet verwijderd zou kunnen worden, is een paddenscherm neergezet. Het scherm is ca. 400 meter lang en bestaat uit 60 centimeter hoog zwart plastic. Het paddenscherm blijft tot medio 2022 staan.

Na het bezoek aan het paddenscherm zijn de gedeputeerde en de wethouder ook nog naar het werkterrein bij de Herman Gorterweg geweest. Hier werden ze bijgepraat over de bouw van de tunnelbak. In februari is aannemer Gebr. van der Lee begonnen met het aanbrengen van zo’n 600 meter damwand en met het heien van de palen. In totaal worden 700 heipalen aangebracht. Wanneer alle damwanden en heipalen zijn geplaatst, kan de tunnelbak worden uitgegraven. Tegelijk wordt er gewerkt aan het geluidsscherm en het Bastion.

Geïnteresseerden kunnen de BouwApp downloaden om op de hoogte te blijven van de werkzaamheden. Wekelijks plaatst de aannemer een update. In de BouwApp zijn ook de werkzaamheden bij het kruispunt van de Hogering met de Hollandsedreef via een live beeld te volgen.

Geschreven door