Oppositie wil dinsdag een volwaardig plenair debat over Floriade

De fracties van AP/OPA, NIDA, PvdD, PvdA, SP en PVV hebben kennis genomen van het verzoek van de coalitiefracties om het debat over de extra financieringsbehoefte van de Floriade BV dinsdag slechts met de woordvoerders te voeren. Zij maken hiertegen ernstig bezwaar, zegt een van de fractievoorzitters.

Deze vorm van debat doet geen enkel recht aan de ernst van het onderwerp en de mogelijke gevolgen van de uitkomst van het debat voor de toekomst van onze stad. Als het hoogste orgaan van onze stad over een van de meest ingrijpende dossiers niet in voltalligheid vergadert, neemt de raad zich zelf niet serieus.

Zij hebben ook praktische bezwaren. Fractieoverleg tijdens de voorzienbare schorsingen wordt op deze manier zeer moeilijk laat staan dat het mogelijk is met meerdere fracties overleg te hebben. Ellenlange schorsingen zullen het gevolg zijn en de inwoners zullen zich met recht afvragen wat ze aan het doen zijn.

Tot slot wijzen zij erop dat gezien het onderwerp van debat niet kan worden uitgesloten dat de vertrouwensvraag aan de orde komt. Een stemming daarover behoort naar hun sterkste overtuiging in plenaire vergadering in de raadzaal plaats te vinden. De raadzaal is daarvoor geschikt gemaakt en tijdens de vergadering omtrent de herbenoeming van burgemeester Weerwind is gebleken dat een voltallige vergadering goed mogelijk is.

Zij dringen dan ook aan op een debat dat recht doet aan het gewicht van het onderwerp: in voltalligheid in de raadzaal.

Indien de coalitie mocht volharden in de wens het debat in een “light” versie te voeren dan zullen zij zich beraden over deelname aan het debat.

Geschreven door