Kleine daling aantal leerlingen per docent in Flevoland

In Flevoland is het gemiddeld aantal leerlingen per basisschoolleraar in vijf jaar met 1,6 procent gedaald. Dit is een minder sterke afname dan het landelijk gemiddelde van -3,2 procent. In Flevoland was de afname het sterkst zichtbaar in de gemeente Urk.

Dit en meer blijkt uit het onderzoek van online opleidingsinstituut Laudius naar de leerling-leraarratio, op basis van de meest recente DUO-data.

Volgens de meest recente data geeft een Nederlandse basisschoolleraar les aan gemiddeld 18,1 leerlingen. In Flevoland, ligt dit gemiddelde iets hoger, op 18,5 leerlingen per docent.

Leerling-leraarratio daalt het sterkst in Urk
Binnen de provincie  daalde de leerling-leraarratio het sterkst in de gemeente Urk. Het aantal leerlingen per basisschoolleraar nam hier met maar liefst 4,8 procent af. Ook in Zeewolde (-4,1 procent) en Noordoostpolder (-3,2 procent) was er een sterke daling.

Allen in de gemeente Lelystad steeg het aantal leerlingen per docent. Hier is de druk op leraren toegenomen met 6 procent.

Meeste leerlingen in Almere en Lelystad
Leraren hebben het het drukst in de gemeente Almere. Hier geven docenten aan gemiddeld 19,5 basisschoolleerlingen les. Ook in de gemeenten Lelystad (19 leerlingen) en Zeewolde (18,8) hebben leraren gemiddeld veel kinderen onder hun hoede. Docenten in de gemeente Noordoostpolder geven aan de minste aantal kinderen les: gemiddeld 15,9.

De leerling-leraarratio per Flevolandse gemeente is te vinden op: https://www.laudius.nl/footer/leerling-leraarratio

Meer leerlingen in grote steden
In de drie grote steden nam de leerling-leraarratio in dezelfde periode toe, namelijk met 7,1 procent in Amsterdam en 9 procent in Rotterdam. In Den Haag steeg de leerling-leraarratio het sterkst met 9,1 procent.

Geschreven door