Tijdelijke maatregelen om verkeersdruk te verminderen

Gemeente Almere neemt om de verkeersdruk op bepaalde momenten rondom Kinderopvang Sterrenrijk en basisscholen Het Universum en De Verwondering (‘Campus Nobelhorst’) te stroomlijnen en veiliger te maken. Ook ouders en verzorgers van naar schoolgaande kinderen kunnen meehelpen om dit vraagstuk succesvol op te lossen.

De situatie

In de huidige situatie worden knelpunten ervaren door ouders van school- en opvang gaande kinderen met betrekking tot de verkeersveiligheid rondom Campus Nobelhorst en de afwikkeling van het verkeer tijdens de piekdrukte rond 8:30 en 14:00 uur.

Na de verhuizing van De Verwondering naar het definitieve pand aan de Richard Feynmanstraat is het drukker geworden in het gebied rondom de Campus. Hoewel basisschool De Verwondering een mooie aanvulling is voor het gebied, zorgt het soms voor vervelende situaties, omdat het gebied rondom de school nog een bouwterrein is en kinderen veelal met de auto worden gebracht.

In de toekomstige situatie en de definitieve inrichtingsplannen zijn de parkeervakken duidelijk aangelegd. Ook de gewenste routing is dan in gebruik. Tot die tijd neemt gemeente Almere alvast een aantal tijdelijke maatregelen, die onder andere in samenspraak met de Campus en een werkgroep van ouders zijn bedacht.

Wanneer de definitieve afwerking van het terrein plaatsvindt, verdwijnen deze maatregelen weer of worden deze onderdeel van het definitieve ontwerp.

Tijdelijke maatregelen

Op korte termijn zorgt gemeente Almere voor:

  • Een Kiss&Ride-strook;
  • Tijdelijke belijning van de parkeervakken; 
  • Routing verduidelijken met borden en belijning.

Ouders of verzorgers die hun kinderen naar school brengen kunnen zorgen voor een veilige situatie door: 

  • Zo min als mogelijk gebruik te maken van de auto;
  • De auto eventueel verder vanaf de school te parkeren;
  • Sowieso alleen gebruik te maken van de parkeervakken;
  • Zo kort mogelijk in het vak te parkeren.

Ook de Campus werkt mee aan de oplossing voor de verkeersdrukte rondom de Campus:

  • Voor de Kiss&Ride-strook, zorgen de ouders samen met de scholen en het kinderdagverblijf voor het veilig afzetten en opvangen van de kinderen;
  • De Campus besteedt in hun eigen communicatie richting ouders en verzorgers eveneens aandacht voor de verkeerssituatie rondom de Campus, de veiligheid van de kinderen alsook het gewenste gedrag dat daarvoor nodig is.

Wij verwachten dat door de inspanningen van alle betrokken partijen de verkeersdrukte afneemt in de tijdelijke situatie. 

Geschreven door