Feestelijke opening Kromslootpark

Staatsbosbeheer opent op donderdag 1 juli het Kromslootpark bij Almere op feestelijke wijze. Medio 2021 zijn de natuurherstelwerkzaamheden in het Kromslootpark afgerond waardoor mooie combinaties van natuur en recreatieve mogelijkheden zijn gecreëerd.

De openingsbijeenkomst start om 13:30 uur bij parkeerplaats ‘Bergplaats’ aan het Blanchardpad in Almere en is rond 16:00 uur afgelopen. Naast een officieel moment met wethouder Jan Hoek en hoofd Staatsbosbeheer Flevoland Wout Neutel is er een kano- excursie en zijn er wandel excursies. Bewoners die meewillen, dienen zich wel vooraf aan te melden.

Een natuurgebied, een park of uitloopgebied van de stad. Wat is het Kromslootpark bij Almere eigenlijk? Het is alle drie! Het Kromslootpark is een moeraslandschap. Het gebied is in de zeventiger jaren van de vorige eeuw aangelegd. Het landschap geeft een beeld van de polder zoals je dat kort na de drooglegging kon aantreffen, met moeras riet, bosjes en ruigtes.

Omdat het gebied wel een opknapbeurt kon gebruiken, is het Kromslootpark geüpdatet. De werkzaamheden bestonden uit de Krommesloot uitbaggeren en er zijn een kanoroute, nieuwe bruggen, uitkijkmogelijkheden, wandel- en fietspaden en een rolstoelroute aangelegd. Ook de natuur, met bijzondere bewoners als de gevlekte witsnuitlibel, de sierlijke witsnuit libel (een zeldzaam soort) en de lepelaar, is er op vooruitgegaan door de aanpassing van het watersysteem. De waterhuishouding is een natuurlijk proces, het kan dus voorkomen dat het middengedeelte in het Kromslootpark droog komt te staan.

Wout Neutel, hoofd van Staatsbosbeheer Flevoland is trots op de herinrichting van het Kromslootpark “Ik ben ongelofelijk blij met hoe het Kromslootpark er uit is komen te zien, het brengt de bewoners dichter bij de natuur en de natuur dichter bij de stad. De natuur heeft haar plekje ook al opnieuw veroverd. Zo zijn de grote karekiet, wespendief en boomvalk al gesignaleerd”

Aanmelden

Bewoners die bij de opening aanwezig willen zijn, moeten zich vooraf aanmelden i.v.m. coronamaatregelen en de catering. Er is een beperkt aantal plekken. Dit kan door

uiterlijk 28 juni een mail sturen naar almeerderhout@staatsbosbeheer.nl en aan te geven met hoe veel personen u komt en of u voorkeur heeft voor de kano of wandel excursie.

Geschreven door