De Floriade is geen duiventil.’

Wethouder Jan Hoek voorziet weinig problemen vanwege wegvallen bestuurders en managers.

Het vertrek van Franc Weerwind als burgemeester en Eric van der Burg als voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Floriade BV is weliswaar vervelend, maar het werpt voor het evenement geen grote problemen op.

Dat vertelde wethouder Floriade Jan Hoek gisteren aan de Almeerse gemeenteraad. Hoek hield de raadsleden voor dat interim-burgemeester Ank Bijleveld weliswaar direct ‘aan de bak’ moet, maar dat ze kan rekenen op de steun van haar wethouders. De opvolging van Van Der Burg is nagenoeg afgerond, liet hij ook weten.

Toch is het vertrek van de twee bestuurders natuurlijk niet prettig, aldus Hoek. Weerwind was volledig ingespeeld op het dossier Floriade en vanuit die kennis zeer waardevol. Zijn opvolger moet zich die kennis eigen maken, maar Hoek ziet dat niet als een groot risico voor de voortgang. ‘Het is een verlies, een hick up in de werkzaamheden.’ Weerwind vertrok echter op een moment dat er veel te doen was rondom het afgekeurde veiligheidsplan waarvan tot nu onbekend is wanneer een herziene versie het gemeentehuis bereikt.

Statuten

Datzelfde geldt voor het vervoersplan dat eveneens werd afgekeurd. Weerwind liet in de weken voor zijn aftreden wel weten dat, als de beide plannen niet half januari van dit jaar zouden zijn goedgekeurd en snel daarop volgend de evenementenvergunning, de Floriade ‘echt een probleem zou hebben’.

Ook het vertrek van de oud-voorzitter van de raad van commissarissen, Eric van der Burg, is volgens Hoek geen probleem. ‘De BV vangt dat echt wel op,’ aldus de wethouder. ‘Er werken tachtig mensen bij de Floriade BV die zich daarvoor volop inzetten. Daarnaast zijn we vergevorderd met de aanstelling van een nieuwe voorzitter.’ Dat zal eind deze maand geregeld zijn, verwacht de wethouder.

Toon van Dijk (PVV) wees Hoek erop dat zelfs met een nieuwe voorzitter de raad van commissarissen vier leden telt, een statutair onvoldoende aantal. Volgens wethouder Hoek is in de statuten sprake van een minimum van drie. Hij zou er de statuten op naslaan, beloofde hij zijn gehoor.

Geen duiventil

Over het door PVV-fractievoorzitter Van Dijk geopperde vertrek van een viertal top-managers zei Hoek dat de genoemde functies zwaarder klinken dan ze werkelijk zijn en geen ernstige gevolgen heeft. Ook het aantal van de vertrokken medewerkers vond Hoek niet zorgwekkend. ‘Ik heb niet het beeld dat er een uittocht is van functionarissen. Ik heb uit de gesprekken met de heer Bakker (de CEO van de Floriade BV) begrepen dat er geen sprake is van een duiventil.’ ‘De ervaren organisatie van zowel de Floriade BV als de ambtenaren van Almere is er nog steeds. Die is niet vertrokken.’

Ambassadeurs

‘Grote organisaties als die van een Floriade moeten altijd rekening houden met het vertrek van mensen,’ aldus Jan Hoek. ‘Daarom voorzien ze altijd in continuïteit. Wij, zowel de Floriade BV als de gemeente hebben daarom onze continuïteit in de breedte georganiseerd.’ Collette Holter (VVD) opperde nog dat Almere nu wel ‘twee ambassadeurs voor de Floriade in het kabinet heeft zitten’. Hoek bevestigde dat. ‘Er is contact met beide heren. Wij allemaal maken af en toe contact met hen om de Floriade onder hun aandacht te brengen. Elk nadeel hep een voordeel.’

Geschreven door