Terreinafwerking Vogelhorst

De woningbouw in Vogelhorst vordert gestaag en de laatste tijd worden er steeds meer woningen opgeleverd. Voor de definitieve inrichting van de woonstraten is het nodig dat alle woningen in een straat gebouwd zijn of nagenoeg gereed zijn. 

De gemeente Almere heeft de terreinafwerking uitbesteed aan de firma Van der Weerd uit Grafhorst, zij gaan de komende tijd de terreinafwerking uitvoeren.

De werkzaamheden van de aannemer starten in week 33, in de Kramsvogellaan. Daarna zullen ze de straten waar nauwelijks meer gebouwd wordt aanpakken. De bewoners zullen voor de start van de werkzaamheden nog een bericht ontvangen met nadere bijzonderheden.

Geschreven door