GGD zet in op valpreventie

Flevoland start, samen met verschillende partners, het project: Valpreventie bij ouderen in Almere, Dronten, Lelystad en Urk. Een valongeval is de belangrijkste oorzaak van letsel bij ouderen. Landelijk wordt iedere 5 minuten een 65-plusser op de Spoedeisende Hulp opgenomen vanwege een valpartij. Sinds 2000 stijgt elk jaar het aantal mensen dat als gevolg van een ongelukkige val komt te overlijden.

In Flevoland rijden elke dag twee ambulances naar personen van 65 jaar en ouder vanwege een valincident. In onze regio overlijden jaarlijks ruim zeventig mensen aan de gevolgen van een valongeluk. Met het oog op de vergrijzing zullen deze aantallen de komende jaren alleen maar toenemen. De voorspelling is dat het aantal bezoeken aan de eerste hulp na een valongeval tot aan het jaar 2050 stijgt met 47%. Letsel opgelopen door een valongeval heeft veel impact op de zelfredzaamheid van ouderen, het langer thuis kunnen wonen en de kwaliteit van leven.


Meer aandacht voor aanbod van valpreventieactiviteiten
GGD Flevoland zet zich samen met de gemeenten, ZilverenKruis, Proscoop, Elaa, Medrie, ReHA, Sportservice Flevoland en Sportbedrijf Lelystad in om de valpreventiezorg te verbeteren. Valpreventie is alleen succesvol als we hierin samenwerken. Het gaat om het vroegtijdig herkennen van risico’s op vallen. Maar ook goede, bestaande en erkende valpreventieprogramma’s moeten meer worden gebruikt om vallen bij ouderen in Almere, Dronten, Lelystad en Urk te voorkomen. Dit doen wij door de samenwerkingen tussen alle verschillende professionals te versterken. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van het RIVM.


Jaarlijkse Valpreventieweek
In de week van 27 september tot en met 3 oktober 2021 organiseert VeiligheidNL de jaarlijkse Valpreventieweek. Hierbij wordt aandacht gevraagd voor valpreventie. Het doel is het risico op vallen snel te herkennen. Zo kan vallen worden voorkomen.


Wat kunnen mensen zelf doen om een val te voorkomen?
Kijk op de site van veiligheid.nl
https://www.veiligheid.nl/valpreventie/voorlichtingsmateriaal/brochure-zo-blijft-u-overeind-en-voorkomt-u-een-val
noot

Foto GGD Flevoland

Geschreven door