Môgge Almere… | Column Ton Theunissen

U moet van het gas af. Geen idee of u gevraagd is of u dat wilt, maar de regering heeft afgesproken met iemand dat u van het gas af moet.

Zaterdag melde Omroep Flevoland dat wethouder Hoek er maar druk mee is. De wethouder zelf legt uit dat de stad maar 2,4 ambtenaren heeft die zich ermee bezighouden. En dat terwijl Hilversum met 90.000 inwoners al 15 FTE ambtelijke lieden hebben op de Duurzaamheidsafdeling.

Dat is zuur voor Jan Hoek, want in 2050 moet het allemaal beklonken zijn. Dat is zo afgesproken. Niet met u, maar daar gaat het natuurlijk niet om. Anderzijds heeft de wethouder wel weer mazzel dat de helft van Almere niet eens een aansluiting op gas heeft. Die zitten op de stadsverwarming. Al heel lang en heel duur. Want die is tegenwoordig van Vattenfall en draait op… biomassa! U weet wat dat is, toch?

Biomassa bestaat uit allerlei brandbaar afval, maar voor een groot deel ook uit tot korrels vermalen bomen. Uit bomen? Ja, u mag uw open haardje niet meer branden, maar Vattenfall wel, hoor. Die bomen moeten dus ergens worden gekapt. Bijvoorbeeld langs de Westerdreef in Haven, schat ik zo in, ook al zijn de SP en de PvdD daar mordicus op tegen. Die bomen, in dit geval ruim honderdveertig, kunnen de biomassacentrale van Vattenfall vast niet meer dan een paar dagen op temperatuur houden.

Voor biomassa heb je heel veel houtkorrels nodig. Daarom worden al sinds een aantal jaren duizenden hectaren bos in de VS en Scandinavië gekapt, vermalen en in grote -dieselgestookte- schepen naar Nederland vervoerd. Om daar -growing green en duurzaam en milieuvriendelijk- gewoon te worden opgestookt.

Onze stadsverwarming had natuurlijk ook voorlopig op gas kunnen blijven functioneren, maar de overheid heeft besloten dat niet alleen Almere maar het hele land in 2050 van dat gas af moet zijn. Het verstoken van duizenden bomen is blijkbaar beter voor de natuur dan aardgas kopen van Noorwegen of Rusland. Dat vindt de regering, dat vindt Groen Links en dat vindt Jan Hoek blijkbaar ook.

Greenpeace heeft ook jaren reclame voor biomassa gemaakt, maar sinds de documentaire ‘Planet of the humans’ van Michael Moore zijn ze zo geschrokken van hun eigen kletskoek dat ze nu zelfs een handtekeningenactie tegen biomassa zijn begonnen. Maar de biomassa moest en zou er komen ter vermindering van CO2 in de lucht, terwijl ik op school al leerde dat bomen CO2 opzuigen en zuurstof uitstoten. Je moet dus niet kappen, maar juist meer bomen planten als je echt iets tegen teveel stikstof wilt doen.

Kort en goed:

Er is voorlopig geen fatsoenlijk alternatief voor onze huidige energiewinning en -verstrekking in Almere. Windturbines, afgezien van de schade en verontreiniging die ze zelf aanrichten, en zonnepanelen leveren onvoldoende energie en zijn ook nog eens volstrekt instabiel. Biomassacentrales vernietigen complete bossen, hectaren natuur en moeten dus eigenlijk per direct dicht.

Als we iets zinnigs willen doen, kunnen we beter nog een paar jaar met onze gasaansluitingen doorgaan tot waterstofcentrales hun intrede doen. Of met kernenergie in onze behoefte voorzien.

‘Maar dan halen we 2030 niet. Of 2050.’ Alsof dat einde der tijden in een agenda gegrift staat. Ik weet wel zeker dat wij met onze digitale, elektrische samenleving het jaar 2025 niet eens halen als om het kwartier de stroom uitvalt… Almere van het gas afhalen kost vele miljoenen en levert vooralsnog een onbetrouwbaar netwerk op dat haar aanlevering niet eens fatsoenlijk laten verlopen. Laat zitten, Jan! Tot er echt een fatsoenlijke en voor Almeerders betaalbare oplossing is.

.Want nu ik weet dat onze stadsverwarming op biomassa ‘loopt’, weet ik heel zeker dat we als stad in werkelijkheid met ‘stadsverarming’ bezig zijn.

Geschreven door