CDA Almere organiseert Gesprekstafel huisartsenzorg

CDA Almere krijgt steeds meer signalen dat de huisartsenzorg in Almere onder druk staat. Met name in Almere Haven lijkt het erop dat steeds meer mensen geen eigen huisarts meer hebben.

Tegelijkertijd wordt er oneigenlijk gebruik gemaakt van de huisartsenzorg in de avonden, nachten en weekenden, met als gevolg dat sommige mensen geen zorg krijgen op het moment dat ze het nodig hebben. CDA Almere vindt dit verontrustend en organiseert daarom een gesprekstafel op donderdag 13 oktober over de zorgen rond beschikbaarheid van huisartsenzorg in Almere.

De huisarts is de spin in het web van de gezondheidszorg en een belangrijke schakel in het sociaal domein. De gemeenteraad gaat niet over de inrichting van de huisartsenzorg, maar krijgt wel te maken met de gevolgen van te weinig huisartsen. Gezondheid is namelijk voor inwoners een belangrijke factor voor hulp bij ziekte en het welzijn. Als de huisartsenzorg minder wordt, zal dit automatisch druk geven op het ziekenhuis. Consequentie is dat steeds vaker mensen die zorg nodig hebben deze niet- of te laat krijgen….. met alle gevolgen van dien. ‘Als gemeenteraad is het goed dat we ons dit realiseren en nadenken over de consequenties van een dergelijke ontwikkeling voor het algemeen welzijn, de gezondheidsverschillen tussen inwoners en de aantrekkelijkheid van onze gemeente als woonplaats. Met de groei van Almere hebben we nog een extra uitdaging’, zo laat Nienke Nieuwenhuizen, fractievoorzitter CDA Almere en zelf arts ouderengeneeskunde, weten.

Met de gesprekstafel neemt CDA Almere de raad mee in de vraagstukken die leven rond de huisartsenzorg, de acties die al zijn uitgezet en de mogelijke oplossingsrichtingen waaraan wordt gewerkt. Er zijn drie sprekers uitgenodigd die het vraagstuk zullen toelichten:

Carin van Middelkoop, Manager Regio-organisatie Huisartsen Almere (ReHA)

W. Regout, directeur huisartsenzorg, huisartsenpost en farmacie van Zorggroep Almere

Joyce de Goede, cliëntenraad Haven Zorggroep Almere.

Iedereen van hare welkom!

Iedereen is van harte welkom bij de Gesprekstafel huisartsenzorg op donderdag 13 oktober van 19.00-20.15 uur in zaal Stad in het stadhuis van Almere.

Geschreven door