VBA vindt een IJmeerverbinding met fiets en autoverkeer meer dan noodzakelijk.

Een door het bedrijfsleven en burgers gedragen beslissing over deze verbinding voor wat en wie is essentieel. College van wethouders en burgemeester stellen een IJverbinding voor met uitsluitend een metroverbinding.

En wat nu met de fiets, speedpedelec, de (elektrische) scooter en de auto’s en vrachtverkeer? Beetje vreemde gang van zaken. Het wegverkeer tezamen met de verwachte groei van het aantal inwoners en bedrijven zal zorgen voor meer logistieke bewegingen.

De hoofdwegen naar de A6, zoals de Hogering en de Poortdreef zijn al zwaar belast en het duurt niet lang meer of we kunnen hier een overbelasting tegemoet zien. Er wordt verwezen naar onderzoeken dat Amsterdam een belasting met extra voertuigenstroom niet aan zal kunnen en iedereen weet dat je een onderzoek dusdanig in elkaar kunt zetten dat de gewenste uitkomst bereikt wordt. Die belasting heeft ook te maken met de ‘landingsplaats’ van de verbinding. Er zijn voldoende knappe koppen die hier een oplossing voor kunnen bedenken.

De VBA is teleurgesteld dat zij niet door het College is betrokken bij de afwegingen. Tenslotte vertegenwoordigd de VBA een belangrijke deel van de Almeerse economische motor.

Er wordt in dit plan totaal geen rekening gehouden met het feit dat Almere en Amsterdam onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en dat een optimale bereikbaarheid van essentieel belang is voor het bedrijfsleven om zich te gaan vestigen in Almere. Dan hebben we het nog niet over dat deel van de bevolking dat werkt in Amsterdam of Schiphol en een snelle verbinding wil hebben, ook met de auto. Laten we heel duidelijk zijn. Het gaat niet alleen om personenvervoer maar ook om vrachtverkeer. Bij groei groeit dat navenant mee. Laten we er vanuit gaan dat de raad een betere afweging maakt en meer partijen raadpleegt bij de besluitvorming.

Geschreven door