CDA Almere wil Almeerders voorrang geven bij de aankoop van een nieuwbouwwoning.

Een nieuw landelijk wetsvoorstel, dat binnenkort van kracht wordt, maakt het mogelijk voor gemeenten om 30% van nieuwbouwprojecten tot 355.000 euro te doen toekomen aan eigen inwoners.

Alle reden voor CDA Almere om direct een motie in te dienen, die donderdag 9 december in de gemeenteraad wordt besproken.

De woningmarkt moet weer bereikbaar worden voor Almeerse starters en gezinnen met middeninkomens. Daarom wil CDA Almere dat mensen die hier al wonen voorrang krijgen op een nieuwbouwwoning. ‘Het is toch van de zotte dat als je in Almere bent opgegroeid en je hier graag wilt blijven wonen, je geen woning kunt vinden? Hierdoor wijken Almeerders uit naar andere gemeenten, waardoor ze hun sociale omgeving kwijtraken. Daarbij komt dat deze mensen ook heel hard nodig zijn voor onze eigen arbeidsmarkt’, stelt Kees Sanderse van de CDA-fractie. ‘We moeten alle zeilen bijzetten om dit voor elkaar te krijgen.’ Daarom wil CDA Almere dat deze mogelijkheid wordt opgenomen in het Actieplan Betaalbaarheid, waar instrumenten worden onderzocht om woningen in Almere betaalbaar te houden.

Zelfbewoningsplicht

CDA Almere zet zich sterk in voor betaalbaar wonen. Zo bleek vorige week veel steun in de gemeenteraad voor de CDA-motie om speculanten van de woningmarkt te weren. Voorrang geven aan Almeerders op een nieuwbouwwoning past daar goed bij. CDA Almere vindt echter, dat deze maatregel niet ten koste mag gaan van mensen die in Almere werken of gaan werken, maar hier nog niet wonen. Ook zij hebben volgens de partij recht op een betaalbare woning in Almere.

Bron Ons Almere

Geschreven door