Doet hij het of Doet hij het niet? Pas op! Hier komt een mening.

Het was afgelopen vrijdag dat iets. wat ik al weken wist. In de openbaarheid kwam. Onze Franc werd genoemd als kandidaat bewindsman in Rutte 4. Dat kan natuurlijk niet zonder mijn mening. En die luidt?

Nee, Franc niet doen. Naar mijn mening pas je daar niet in en wel om de volgende redenen. Je bent daar gewoon te goed voor. Stel je voor, jij tussen Rutte, Kaag, Wopke en Zegers. Jij ben de enige met een visie, gevoel voor mensen en compassie.

En voor je het weet is je baan weer weg want er komen Parlementaire enquêtes aan die zo maar tot de val van Rutte 4 kunnen leiden. Maar het gaat over meer. De genoemde mensen zijn dezelfde mensen die ons land dichter bij de afgrond hebben gebracht. Het zijn mensen die denken dat vrijheid het hoogste belang heeft en dat regelen zij met steeds meer wetten en regels. Dat is toch een contradictie in terminus? Vrijheid is belangrijk maar zekerheid in bestaan is belangrijker. En alle Rutte regeringen hebben steeds meer en meer getornd aan onze zekerheid van bestaan.

Ga jij nu helpen met het vergroten van de bestaansonzekerheid? Ik gun je een betere toekomst. Bovendien, je bent nodig in Almere. Almere moet politiek op de schop. Ook in onze stad hebben de Haagse partijen schade aangericht. In de komende raadsperiode moeten we werk maken van geloofwaardige bestuurlijke vernieuwing. Daar is een eerste burger onder zijn gelijke voor nodig. En Franc, dat ben jij.

In Almere moeten we af van dat oude coalitie/oppositie denken. Wat Almere nodig heeft is een raad die samenwerkt en de bestaanszekerheid vergroot en de burger fijne leefomstandigheden schenkt. Daaruit komt de vrijheid als gevolg. Dat zie ik als jou missie want van uit Den Haag komt alleen kommer en kwel zolang de genoemden daar de leiding hebben.

Overigens, mag je er aan herinneren dat je mij in de fractiekamer plechtig hebt beloofd je termijn uit te zitten. En belofte maakt schuld. Dus? Franc, doe jezelf en ons een groot plezier en blijf in Almere en laten we met elkaar inhoud geven aan bestuurlijke vernieuwing met onze burgers.

Ik wens je veel wijsheid toe en samen met ons een mooie en leuke raadsperiode 2022/2026

Geschreven door