Weerstand tegen kappen bos in Waterwijk

Inwoners hebben zich gisteren tijdens de Politieke Markt duidelijk laten horen tegen de plannen om in Waterwijk een bos te kappen voor woningen. Ze vinden dat het bos waarde heeft voor de dieren die er wonen en ze vrezen klimaatverandering en verlies van hun eigen leefgenot.

Jesse Luijendijk (Partij voor de Dieren): “Het is mooi om te zien hoe deze inwoners zich met hart en ziel inzetten voor hun wijk. Natuurlijk zijn er woningen nodig, maar dat mag nooit ten koste gaan van dierbaar groen.” 

Inwoners van Almere krijgen tijdens politieke besprekingen altijd de kans om in te spreken om hun mening aan de raadsleden te presenteren. Gisteren waren er acht inwoners die hier gebruik van maakten om zich uit te spreken tegen de plannen; een uitzonderlijk hoog aantal. Allen hadden ze grote bezwaren tegen de bouw van ouderenwoningen in het bos aan de Barracudastraat, Snoekstraat en Kreeftstraat. Het bos is een echte ontmoetingsplek, en het stemt de bewoners triest dat te moeten zien verdwijnen.  

Jesse Luijendijk vindt het van groot belang om hun stem te horen. “De gemeente beweert bijvoorbeeld dat er helemaal niet zo veel dieren in dat bos wonen, maar de inwoners, die er elke dag komen, zien talloze diersoorten: vleermuizen, egels, vossen, de koekoek.” De inwoners gaven ook aan niet te begrijpen waarom er, in een tijd van groeiende bewustwording over klimaateffecten, een volwaardig bos met de grond gelijk wordt gemaakt.

Tijdens de bespreking bleek dat de participatie rondom het projectplan gebrekkig was en dat de inwoners het gevoel hebben niet goed meegenomen te zijn door de gemeente. Ook twijfelen omwonenden over de noodzaak van de geplande seniorenwoningen, want het plan is gebaseerd op cijfers uit 2012. De inwoners geven aan dat er nog andere plekken in de wijk zijn waar geen bos voor hoeft te wijken.   De politieke bespreking begint volgende week en zal naar verwachting na het kerstreces verder gaan. 

Geschreven door