Jan Dirk Pruim interim gemeentesecretaris gemeente Almere

Jan Dirk Pruim is op woensdag 29 december door het college benoemd tot interim gemeentesecretaris van de gemeente Almere.

Hij volgt in deze tijdelijke functie gemeentesecretaris Richard Wielinga op die per 1 februari vertrekt om aan de slag te gaan bij de Sociale Verzekeringsbank.

Jan Dirk Pruim neemt als voormalig griffier van de gemeente Almere (2002 – 2021) veel ervaring met zich mee. In Almere nam hij het initiatief voor het organiseren van de Politieke Markt als alternatief voor de gangbare raads- en commissievergaderingen. De gemeente heeft hem zowel de Erepenning als de Bonifatiusspeld toegekend. Voor hij in 2002 naar Almere kwam, was hij gemeentesecretaris in achtereenvolgens Laren, Dronten en Kampen.

“We zijn blij dat we Jan Dirk Pruim bereid hebben gevonden voor deze opdracht. Als zeer gewaardeerd oud griffier kent hij de organisatie en Almeerse politiek als geen ander. Hij heeft hart voor de stad en bovendien heeft hij ervaring als gemeentesecretaris.” Aldus Burgemeester Franc Weerwind. Deze interim opdracht staat gepland voor ongeveer een jaar. Na de vorming van het nieuwe college van B&W in het voorjaar van 2022 is het aan dit college om de profielschets en bijbehorende procedure van de nieuwe vaste gemeentesecretaris vast te stellen.

Geschreven door