Onderzoek Flevolanders in coronatijd: stijging psychische klachten

Eén op de zeven Flevolanders geeft aan op dit moment psychosociale klachten te ervaren in deze coronaperiode. Dat is een stijging in vergelijking met het afgelopen voorjaar. In de 17e ronde van de GGD/RIVM-vragenlijst hebben ruim 1.500 inwoners van Flevoland antwoord gegeven op vragen over het welbevinden en vertrouwen in de overheid.

Deze regionale resultaten maken deel uit van een groter landelijk onderzoek over hoe mensen de corona-situatie ervaren.

De vragenlijst is voorgelegd in de periode van 24-28 november. Gedurende deze periode hebben inwoners van Flevoland (waaronder leden van het panel) de vragen ingevuld. Wat verder opvalt is dat de ondervraagden aangeven meer stressklachten te ervaren. Ook gevoelens van eenzaamheid nemen toe.

In de vragenlijst is ook ingegaan op de vraag in hoeverre men vertrouwen heeft in de aanpak van de overheid. De uitkomst is dat één op de zes ondervraagden veel vertrouwen heeft in de aanpak. Dit is het laagste niveau sinds het begin van de pandemie en dit sluit aan bij het landelijke beeld.

Geschreven door